Gudrun offisielt åpnet

august 19, 2014, 14:41 CEST
Bilde

Statsminister Erna Solberg og konsernsjef Helge Lund ble ønsket velkommen om bord av plattformsjefen på Gudrun-plattformen, Ole Martin Bakken. (Foto: Harald Pettersen)

Gudrun er den første i en lang rekke nye feltutbygginger som Statoil har ansvaret for, og representerer i så måte en ny giv for norsk sokkel.

Valemon som er den neste i rekken planlegges igangsatt senere i år. Gina Krog og Johan Sverdrup på Utsirahøyden er de neste i Nordsjøen.

Bilde

Konsernsjef Helge Lund overrekker flasker med olje fra Gudrun-feltet til statsminister Erna Solberg og olje- og energiminister Tord Lien (t.v.). (Foto: Harald Pettersen)

I tillegg kommer Aasta Hansteen og Johan Castberg i Nord-Norge. Bare Johan Sverdrup alene sikrer verdiskaping i ytterligere 40 til 50 år fra norsk sokkel.

Global strategi

Gudrun er et resultat av en global utbyggingsstrategi. Stålunderstellet er fra Kværner Værdal, og boligkvarteret fra Apply Leirvik på Stord. Dekket ble levert av Aibel med underleveranser fra Thailand, Polen og Haugesund. Helidekket er bygget i Kina.

Gudrun er kommet i drift på tid og  under kostnadsestimatet i Plan for utbygging og drift. Det globale puslespillet har bidratt til å holde kostnadene nede.

Utbyggingen har demonstrert norsk leverandørindustris sterke konkurranseevne.

– Med Gudrun har vi vist at vi kan ta vår næring inn i en ny epoke med global konkurranse og lokal verdiskaping, sa konsernsjef Helge Lund i sin tale under åpningen.

Bruker infrastrukturen

På Gudrun har Statoil kombinert utbyggingen av et nytt felt med eksisterende rørledninger og anlegg.

Oljen og gassen fra Gudrun blir prosessert på Sleipner A-plattformen som ligger 50 kilometer lenger sør. Derfra sendes gassen i rørledning videre til Europa, mens oljen går med Sleipner-kondensat til Kårstø-anlegget i Rogaland for utskiping.

– Gudrun er et godt eksempel på hvordan vi klarer å realisere prosjekter ved å kombinere nye feltutbygginger med infrastruktur som allerede finnes. Det er god verdiskapning som bidrar til å opprettholde aktivitet og forlenge levetiden på et bredt spekter av felt og anlegg på sokkelen, sa Lund.   

De utvinnbare reservene på Gudrun er om lag 184 millioner fat oljeekvivalenter. Plattformen bidrar allerede med 30.000 fat per dag.