Aasta Hansteen flytter grenser

august 26, 2014, 11:34 CEST
Bilde

Illustrasjon av Aasta Hansteen-plattformen, som blir den største spar-plattformen i verden. (Illustrasjon: GeoGraphic / Statoil)

– Aasta Hansteen er et av de største og mest komplekse industriprosjektene i Europa. Med Polarled-rørledningen krysser vi for første gang polarsirkelen med norsk gassinfrastruktur.

– Vi bygger den største spar-plattformen i verden, og vi setter ny dybderekord på 1300 meter for en feltutvikling og rørledning på norsk sokkel, sier Torolf Christensen, Statoils direktør for Aasta Hansteen på en pressekonferanse under ONS 2014.

Bilde

Torolf Christensen Statoils direktør for Aasta Hansteen. (Foto: Harald Pettersen)

Aasta Hansteen og Polarled-rørledningen utgjør til sammen 57 milliarder kroner i investeringer.

Plan for utbygging og drift ble godkjent i 2013, og i dag er prosjektet under utvikling over hele verden.

Skrog og plattform er under bygging i Sør-Korea,  mens utstyrspakker og havbunnsutstyr og rørledningsleveranser kommer fra hele verden.

Sommeren 2014 startet første installasjon til havs med legging av en fiberoptisk kabel på feltet og installasjon av stein på havbunnen for rørledningen. Prosjektet er i rute til produksjonsoppstart tredje kvartal 2017.

– Aasta Hansteen er et pionerprosjekt på lokale ringvirkninger. Så langt i utbyggingen har vi realisert mer enn 400 millioner kroner i ringvirkninger i Nord-Norge og over 200 personer bidrar i byggingen av Aasta Hansteen og Polarled på Helgelands-kysten.

– Vi venter betydelige ringvirkninger framover i det kommende installasjonsarbeidet offshore og under produksjonsboringen på feltet. De største ringvirkningene for Aasta Hansteen vil dessuten komme i driftsfasen av feltet, sier Christensen.

– Norsk leverandørindustri er godt posisjonert i prosjektgjennomføringen. Leverandører med norsk fakturaadresse leverer over halvparten av utstyrspakkene til Aasta Hansteen-dekket.  For undervannsleveransene har 93 prosent av leverandørene norsk fakturaadresse, sier Christensen.

– Kombinasjonen av havdyp, røffe værforhold og lang avstand fra eksisterende infrastruktur på Aasta Hansteen er unikt i verden. For å løse disse utfordringen har vi jobbet tett sammen med leverandørindustrien, og vi utvikler en sammen en ny dypvannsstandard.

– Kompetansen vi tilegner oss vil vi anvendelse i nye utbygginger både på norsk sokkel og internasjonalt, sier Helge Hagen som er prosjektleder for subsea-utbyggingen av Aasta Hansteen.