Ordinære operasjoner gjenopptas ved In Amenas

september 1, 2014, 09:04 CEST
Bilde

Konsernledelsen har besluttet at ordinære rotasjon kan gjenopptas ved In Amenas anlegget ettersom alle definerte sikringskrav nå er gjennomført.

I juni godkjente konsernledelsen en retur med midlertidig bemanning til anlegget for å sluttføre implementeringen av gjenværende sikkerhetskrav.

Bilde

Lars Christian Bacher, konserndirektør for Utvikling og produksjon internasjonalt (DPI).

Formålet var å verifisere implementering av de siste sikringstiltakene og å forberede gjenopptak av ordinær virksomhet ved In Amenas. Før dette har det i løpet av høsten 2013 og tidlig i 2014 blitt godkjent gjenopptak av ordinær virksomhet ved øvrige lokasjoner i Algerie.

– Beslutningen om å gjenoppta ordinære operasjoner også ved In Amenas er et resultat av en grundig og stegvis prosess for å identifisere nødvendige sikringstiltak, implementere disse og validere at de er på plass og fungerer, sier Lars Christian Bacher, konserndirektør for Utvikling og produksjon internasjonalt (DPI).

Siden angrepet på In Amenas har Statoil arbeidet systematisk sammen med partnerne i Algerie med sikte på å gjenoppta ordinær virksomhet i Algerie. Styrkingen av sikkerheten ved In Amenas er også basert på anbefalingene i granskningen som ble gjennomført i etterkant av angrepet.

Parallelt med dette har selskapet hatt et pågående og omfattende forbedringsarbeid for å styrke det generelle sikkerhetsarbeidet i Statoil. Målet for dette programmet er å oppnå betydelige forbedringer både i forhold til bevissthet, organisering, systemer og bruk av ressurser.

Gjennom arbeidet med å forbedre sikringen av anleggene i Algerie, har joint venturet fått på plass fysiske sikringstiltak ved alle driftssteder.

I tillegg har organiseringen av sikringsarbeidet både i Statoil og i joint venturet blitt reorganisert og det er etablert en bedre dialog med algeriske myndigheter knyttet til sikring av anleggene. Algeriske myndigheter har også tatt initiativ til og gjennomført sikringstiltak utover de som er gjennomført i joint venturet.

– Vi vil nå, sammen med våre partnere, fortsette et systematisk arbeid med sikte på å holde sikringstiltakenes kvalitet på et høyt nivå, forsikre oss om at vi har en god forståelse av trusselbildet og justere sikringstiltakene hvis det er behov for det, fortsetter Bacher.

Kontaktperson for presse:
Knut Rostad, pressetalsmann
Tel: +47 90548990