Utvidelse av pilotprosjekt gir mindre gassfakling og reduserte utslipp

september 11, 2014, 10:47 CEST
Bilde

Naturgass som ellers ville blitt faklet brukes til drift av en borerigg. (Foto: Jay Pickthorn, AP)

Statoil utvider pilotprosjekt, “the Last Mile” fueling solution”, som er ventet å skape miljøfordeler, kostnadsreduksjoner og logistikkløsninger for selskapets oljevirksomhet på Bakken-feltet.

Pilotprosjektet har så langt fanget opp naturgass som ellers ville blitt faklet, og i stedet brukt denne som et bidrag i driften av olje- og gassvirksomheten.

Selskapet forventer at den nye kommersielle utvidelsen vil øke fangsten av gass som vanligvis fakles til 3-5 millioner standard kubikkfot per dag innen utgangen av 2014.

Dette gir en samlet reduksjon i klimagassutslipp på 120.000-200.000 tonn i året – noe som tilsvarer 25.000-45.000 færre biler på veiene. Den naturgassen som Statoil fanger, og som ikke er mulig å bruke i egen virksomhet, komprimeres og selges på andre markeder.

Bilde

Lance Langford, Statoils direktør for utbygging og produksjon på Bakken-feltet.

− Ved å bruke denne gassen i stedet for diesel i forbindelse med boring og frakturering, reduserer vi både utslipp og kostnader ytterligere. Dette er bra både for bunnlinjen og for klimaet, sier Lance Langford, Statoils direktør for utbygging og produksjon på Bakken-feltet.

Bakken i Nord-Dakota er et av de viktigste områdene når det gjelder energiselskapenes satsing på leting og produksjon av ukonvensjonell olje og gass.

Siden disse framvoksende oljefeltene ofte mangler en infrastruktur av rørledninger til å lagre og transportere naturgassen som produseres i tillegg til oljen, er operatørene tvunget til å fakle opptil 30 %—eller 300 millioner kubikkfot hver dag— bare av den tilhørende gassen som produseres på Bakken-feltet.

“Last Mile” er en joint venture-løsning der GE Ventures og Ferus Natural Gas Fuels har laget en full-service naturgassløsning for operatørene ved å kombinere GEs “CNG In A Box”-teknologi for komprimert naturgass og de spesialiserte vedlikeholds- og logistikktjenestene til Ferus Natural Gas Fuels (Ferus NGF).

Dette hjelper selskapene med å eliminere fakling og utnytte tidligere bortkastet gass ved å bruke den til å drive egen virksomhet og sende den inn i de lokale drivstoffnettverkene.

GE og Ferus NGF er dessuten i forhandlinger med andre store aktører i Bakken-regionen når det gjelder å bruke “Last Mile»-systemet også for deres virksomhet, noe som har potensial til å eliminere ytterligere 10 millioner standard kubikkfot per dag med faklet gass – nok til å drive mer enn 100 borerigger i Nord-Dakota.

Statoil samarbeider med myndighetene og bransjen gjennom gruppen North Dakota Flaring Task Force, som har en ambisjon om å fange 90 % av faklingen i området innen 2020.

Selskapet sluttet seg også til det private samarbeidet Global Gas Flaring Reduction (GGFR), ledet av Verdensbanken, i 2002.

GGFR har satt som ambisjon å redusere den globale faklingen med 30 % innen 2017. Statoil har en ambisjon om å unngå fakling helt i sin virksomhet.

For mer informasjon, ta kontakt med:

Kirsten Henriksen
Tlf: +1 713 269 8927 
KHEN@statoil.com