Meldepliktig handel  

september 19, 2014, 14:20 CEST

Etter viderefordeling har aksjespareprogrammet 9.267.213 aksjer.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12