Statoil øker innsatsen for prising av karbon og metanreduserende tiltak

september 23, 2014, 13:00 CEST

– Å bekjempe klimaendringer er helt grunnleggende, sier Lund.

– Mer enn 80 prosent av klimagassutslippene skjer i forbindelse med bruk av fossile energikilder. Statoil har et klart mål - å bli anerkjent som den mest karboneffektive olje- og gassprodusenten i verden.

I dag vil Lund presentere betydningen av Climate and Clean Air Coalition (CCAC) Oil and Gas Partnership, på vegne av partnerskapet bak avtalen under Generalsekretær Ban Ki-moons pressekonferanse på klimatoppmøtet i FN.

Bilde

Konsernsjef Helge Lund
(Foto: Ole Jørgen Bratland)

Lund vil kunngjøre at Statoil er blitt partner i CCAC.

CCAC Oil and Gas Partnership er en unik mulighet til å forene krefter med andre aktører på myndighetsnivå og andre samfunnsaktører, samt industrien, for å dele informasjon, læring og beste praksis for reduksjon av metan.

Gjennom partnerskapet forplikter Statoil seg til åpenhet når det gjelder metanutslipp og selskapets veikart for å redusere disse.

Lund vil også fremme Statoils sterke støtte til prising av karbon. Han vil forklare at Statoil har vist at lønnsom forretningsdrift lar seg forene med høye karbonpriser, og hvorfor prising av karbon er viktig for å drive frem driftseffektivitet og teknologisk nyvinning.

Karbonprising

Ved å sette en pris på karbon får olje- og gassindustrien et incentiv til å finne nye og kostnadseffektive metoder for å redusere utslippene.

I mer enn 20 år har Statoil betalt en karbonskatt på opptil 75 dollar per tonn. Dette har gjort norsk sokkel til verdensledende når det gjelder karboneffektiv olje- og gassproduksjon Statoil bruker også en internpris på karbon på 50 dollar per tonn CO2-ekvivalenter i sine investeringsbeslutninger.

Under toppmøtet vil Lund be om at en effektiv klimapolitikk innføres av alle land, og at verdens regjeringer kommer til enighet om et internasjonalt prissystem for karbon i Paris i 2015. Statoil understreker sin forpliktelse til dette ved å skrive under Verdensbankens uttalelse om “Prissetting av karbon”.

Metan

Det internasjonale energibyrået, IEA, har identifisert minimering av metanutslipp fra oppstrøms olje- og gassproduksjon som en av de fire viktigeste globale tiltakene for å redusere energisektorens utslipp av klimagasser innen 2020.

I 2013 leverte Statoil resultater blant den øverste kvartilen av oppstrømsselskapene, med noen av verdens laveste metanutslippene per produsert energimengde.

Selskapet har i en årrekke rapportert utslippene i sin årlige bærekraftsrapport. CCACs rapporteringsstruktur legger til rette for enda større åpenhet. 

For mer informasjon:
Jannik Lindbæk jr., informasjonsdirektør
Tlf: +47 977 55 622