Gassfunn i Pingvin

september 26, 2014, 09:37 CEST
Bilde

Brønnen 7319/12-1, som ble boret av boreriggen Transocean Spitsbergen, påviste en gasskolonne på 15 meter i brønnbanen. Statoil anslår volumene i Pingvin til å være i størrelsesorden 30-120 millioner fat utvinnbare oljeekvivalenter. Funnet vurderes per i dag til ikke å være kommersielt drivverdig.

Bilde

Dan Tuppen, letedirektør for Barentshavet og Norskehavet.

(Foto: Harald Pettersen/Statoil)

– Pingvin er den første brønnen som er boret i PL713. Dette er et stort uutforsket område nordvest for Johan Castberg, som ble tildelt i 22. konsesjonsrunde. For at et funn i dette området skal være kommersielt drivverdig, må det være et oljefunn av betydelig størrelse. Et gassfunn er, per i dag, ikke av kommersiell verdi. Men det er oppmuntrende at den første brønnen som ble boret i dette uutforskede området har påvist hydrokarboner i sandstein. Dette tyder på at vi både har et reservoar og et fungerende hydrokarbonsystem i området, noe som danner et godt grunnlag for videre undergrunnsarbeid i lisensen, sier Dan Tuppen, letedirektør for Barentshavet og Norskehavet.

Pingvin er et godt eksempel på effektiv leting.

- Partnerskapet boret Pingvin bare 15 måneder etter at utvinningstillatelsen ble tildelt.  Brønnlokasjonen har gjort det mulig å avklare hydrokarbonvolumet i strukturen med én svært effektivt utført letebrønn, sier Tuppen.

Letebrønn 7319/12-1 ligger i PL713, om lag 65 km nordvest for Johan Castberg-funnet. Statoil er operatør med en eierandel på 40 prosent. De andre lisenseierne er RN Nordic Oil AS (20 prosent), North Energy ASA (20 prosent) og Edison International Norway Branch (20 prosent).

For mer informasjon om resultatene av letebrønn 7319/12-1, henviser vi til pressemelding fra Oljedirektoratet (OD).