Ny lisens i Algerie

september 30, 2014, 14:06 CEST

Lisensen ligger i den sørøstlige delen av Algerie, og dekker et område på 2.730 kvadratkilometer. Statoil leverte inn bud sammen med Shell, der Statoil blir operatør med en eierandel på 30 prosent, Shell får en andel på 19 prosent og Sonatrach vil eie den resterende andelen på 51 prosent.

Bilde

Nick Maden, direktør for Statoils letevirksomhet på den vestlige halvkule. (Foto: Ole Jørgen Bratland)

Tildelingen representerer en mulighet til å teste et potensielt stort område med skiferressurser. Muligheten er i tråd med Statoils letestrategi, som innebærer at vi søker tidlig tilgang i stor skala, og satser på selskapets kjerneområder.

Den nye lisensen gir mulighet til å bygge videre på selskapets posisjon i landet ved å tilføre områder med betydelig letepotensial. Det store skiferpotensialet i Algerie kan bli en stadig viktigere del av landets gasseksport til Europa i framtiden.

– Statoil går inn i dette skiferområdet for å teste prospektiviteten og det kommersielle potensialet gjennom en trinnvis framgangsmåte. Det antas at den første letefasen vil vare fram til 2017, og omfatter boring av to brønner og innsamling av seismikk, sier Nick Maden, Statoils letedirektør for den vestlige halvkule.

Tildelingen er en del av den fjerde internasjonale budrunden som National Agency for Hydrocarbon Resources Valorisation’s (ALNAFT) i det algeriske energi- og gruvedepartementet utlyste i januar 2014.

Statoil er allerede til stede i Algerie, og kunngjorde i september 2014, sammen med partnerne i joint venture-selskapet, beslutningen om å gjenoppta ordinær drift på In Amenas-anlegget etter angrepet på anlegget.

Beslutningen om å gjenoppta driften var basert på en grundig og trinnvis prosess for å utarbeide nødvendige sikringstiltak, innføre dem og verifisere at de var innført og fungerte. Gjennom denne prosessen har Statoil fått verdifull kunnskap, som vil bli brukt i framtidige aktiviteter.

Downloads