Barentsseismikk gir nye perspektiver

oktober 2, 2014, 10:41 CEST

– Vi er tilfreds med å ha funnet en samarbeidsform som har gitt et godt datagrunnlag og lave innsamlingskostnader. Dette gir grunnlag for å tenke nytt og vurdere nye forretnings- og samarbeidsformer for å senke kostnader og jobbe mer effektivt også andre steder, sier Jan Helgesen, direktør for geofysiske operasjoner i Statoil.

Bilde

Jan Helgesen, direktør for geofysiske operasjoner i Statoil. (Foto: Ole Jørgen Bratland)

Olje- og energidepartementet oppfordret i fjor oljebransjen til å samarbeide om en ressurseffektiv innsamling av 3D-seismikk fra Barentshavet sørøst. Statoil har vært operatør for et felles prosjekt med 33 deltakende oljeselskaper som siden april har samlet inn seismiske data i det aktuelle området med PGS og WesternGeco som kontraktører.

Et av hovedformålene med en felles innsamling var å sikre god sameksistens med fiskerivirksomheten.

– Jeg vil berømme det konstruktive samarbeidet med fiskerne. Med noen få unntak ble de fleste episoder effektivt løst gjennom dialog ute på havet. Det er viktig med god sameksistens mellom to næringer som begge er viktige for verdiskapingen i nord, sier Helgesen.

Bilde

Seismikkfartøyet Ramform Explorer var ett av fartøyene som ble benyttet til å samle inn seismiske data. (Foto: Petroleum Geo-Services)

En rekke oljeselskaper har deltatt aktivt både i planleggingsfasen og i prosesseringsarbeidet. Dette har sikret høy datakvalitet gjennom å utnytte selskapenes samlede faglige kompetanse innenfor geologisk forståelse og seismisk innsamling og prosessering.

Prosesseringen er i gang og endelige data vil være klare for tolkning til høsten neste år. Denne informasjonen vil utgjøre en viktig del av selskapenes beslutningsgrunnlag for 23. konsesjonsrunde. Barentshavet sørøst er det første nye området som åpnes på norsk sokkel siden 1994.

Downloads