Verdens første undervanns våtgasskompressor ett skritt nærmere Gullfaks

oktober 28, 2014, 13:23 CET
Bilde

Kompressoren har blitt mekanisk ferdigstilt og prøvemontert ved Radøygruppens verksteder på Radøy, før den nå er klar for avsluttende systemintegrasjonstester hos One Subsea på Horsøy. (Foto: Statoil)


Kompressoren skal gi 22 millioner ekstra fat oljeekvivalenter fra Gullfaks Sør Brent-reservoaret og bidrar til å forlenge feltets levetid. 

Lokalt teknologisamarbeid
Arbeidet med å utvikle og kvalifisere kompressoren i tråd med Statoils krav begynte allerede i 2008 og er et godt eksempel på hvordan Statoil samarbeider med norsk leverandørindustri for å utvikle robuste løsninger for å øke utvinningen fra feltene.

- Kompressoren er i prinsippet en videreutvikling av Framo Engineerings flerfasepumper, som har vært benyttet i Statoil i flere ti-år, blant annet på Gullfaksfeltet, sier Bjørn Birkeland, prosjektleder i Gullfaks subsea prosjektet. 

Selve kompressoren er utviklet i samarbeid med One Subsea, tidligere Framo Engineering, og store deler av hele kompressorstasjonen er bygget hos leverandører og underleverandører på Vestlandet og i Bergensregionen. Leveransen fra One Subsea består av en beskyttelsesstruktur på 420 tonn, kompressorstasjon som inneholder to kompressorer på til sammen 650 tonn, og alt nødvendig topside utstyr for elektrisk tilførsel og styring av anlegget.

Det knyttes stor interesse til denne type subseainstallasjoner, og den første tiden etter oppstart blir viktig med tanke på å høste driftserfaringer som kan legges til grunn for andre felt der denne type teknologi kan være aktuell.

Bilde

Verdens første undervanns våtgasskompressor ser slik ut.

Kompressorstasjonen har blitt mekanisk ferdigstilt og prøvemontert ved Radøygruppens verksteder på Radøy, før den nå er klar for avsluttende systemintegrasjonstester hos One Subsea på Horsøy. Den siste testfasen skal verifisere at alle enhetene i den nye subseakompressorstasjonen fungerer som forventet.

- I offshore industrien er det for tiden stor fokus på kostnadseffektive løsninger, og det er derfor spesielt hyggelig å registrere at denne nye teknologien er lokalt utviklet, kvalifisert og under implementering ved hjelp av lokale subsealeverandører, sier Steinar Konradsen, oppdragsleder fra Feltutvikling Vest.

Muligheten for oppkobling av flere av havbunnsrammene som er knyttet til Gullfaks C til kompressorstasjonen vil også bli vurdert.  Dette vil øke lønnsomheten i prosjektet ytterligere.

Viktige brikker for framtidens undervannsfabrikker
- Sammen med teknologien som er utviklet gjennom Åsgard undervannskompresjon utgjør teknologien i Gullfaks undervannskompresjon viktige brikker i puslespillet med å konstruere framtidens undervannsfabrikker, sier Roald Sirevaag, direktør for undervannsteknologi og - operasjoner i TPD.

- Vi har nå kontroll på de viktigste brikkene, så framover handler det om å gjenbruke disse og sette dem sammen på måter som passer det enkelte reservoar. Tett og godt samarbeid mellom drift-, prosjekt- og teknologimiljøene vil være nøkkelen til at vi lykkes med dette, sier Sirevaag.

Hvorfor kompresjon på havbunnen?
Kompresjon på havbunnen gir bedre effekt enn å ha konvensjonell kompressor top side. I tillegg er det en fordel at plattformen unngår vektøkningen og plassen en kompressormodul top side krever.  Fordelen med våtgasskompresjons anlegget er at det ikke kreves noen behandling av brønnstrømmen før kompresjon. Dette gir mindre moduler og et enklere anlegg på havbunnen. 


Fakta

• Teknologien kombinert med konvensjonell lavtrykksproduksjon i en senere fase gjør at utvinningsgraden av gass fra Gullfaks Sør Brent kan økes fra 63 til 73 prosent.

• Den tekniske løsningen består av to våtgasskompressorer på 5 megawatt hver som settes i en havbunnsramme på 135 meters dyp. Disse kobles opp mot eksisterende brønnrammer og rørsystem 15 km fra Gullfaks C.

• Kraft og styringsmoduler vil bli integrert på Gullfaks C-plattformen.