Transaksjoner i kapitalmarkedet 

november 4, 2014, 07:23 CET
  • Utstedelse av obligasjonslån pålydende USD 750.000.000 til 1,250% rente med forfall 9. november 2017
  • Utstedelse av obligasjonslån pålydende USD 500.000.000 til flytende rente med forfall 9. november 2017
  • Utstedelse av obligasjonslån pålydende USD 750.000.000 til 2,250% rente med forfall 8. november 2019
  • Utstedelse av obligasjonslån pålydende USD 500.000.000 til 2,750% rente med forfall 10. november 2021
  • Utstedelse av obligasjonslån pålydende USD 500.000.000 til 3,250% rente med forfall 10. november 2024

Lånebeløpet skal benyttes til finansiering av selskapets aktiviteter generelt. Dette kan inkludere tilbakebetaling og tilbakekjøp av utestående gjeld eller andre formål beskrevet i tilleggsprospektet utarbeidet for disse låneutstedelsene. Transaksjonene vil styrke Statoils finansielle fleksibilitet.

Lånene er fulltegnet. Oppgjørsdato er 10. november 2014.

Enhver offentlig utstedelse i USA er gjort utelukkende med grunnlag i et tilleggsprospekt til prospektet inkludert i Statoil ASA og Statoil Petroleum AS' gjeldende registreringsdokument hos Securities and Exchange Commission i USA.

Kontaktpersoner:

Investorrelasjoner:
Morten Sven Johannessen, VP Investor Relations,
+1 203 5702524

Presse:
Fredrik Norman, pressekontakt,
+47 918 66567

Finans:
Tron Vormeland, Vice president, Corporate financing,
+47 905 40135 (mobil), +47 51 99 42 97 (kontor)

.....

Denne meldingen utgjør ikke noe tilbud om å selge eller noen oppfordring til å kjøpe verdipapirer i Statoil ASA, og salg av slike verdipapirer skal ikke foregå i jurisdiksjoner hvor slikt tilbud, oppfordring eller salg vil være ulovlig forut for registrering eller kvalifisering under relevant verdipapirlovgivning.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.