Meldepliktig handel 

november 17, 2014, 07:11 CET
Aksjene er kjøpt til kurs 148,94 kroner. Før viderefordeling til ansatte har aksjespareprogrammet 10.156.122 aksjer.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12