Meldepliktig handel  

november 18, 2014, 12:54 CET
Etter viderefordeling har aksjespareprogrammet 9.816.126 aksjer.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12