Ny pensjonsordning vedtatt for Statoil ASA

november 18, 2014, 08:58 CET
Den innskuddsbaserte pensjonsordningen blir Statoils tjenestepensjon og kommer i tillegg til pensjon fra folketrygden og AFP (avtalefestet pensjon).

Bilde

Magne Hovden, personaldirektør

– Den valgte løsningen innebærer at Statoil fortsatt har en god og konkurransedyktig pensjonsmodell. Samtidig oppnår selskapet økt forutsigbarhet med fremtidige pensjonsforpliktelser, sier personaldirektør i Statoil, Magne Hovden.

Etter endringer i pensjonslovgivningen fra 1.1.2014 er det to alternativer som har vært vurdert i tillegg til dagens ytelsesordning - innskuddspensjon og hybridpensjon.

– De fleste større norske industribedrifter har gjennomført en overgang fra ytelsespensjon til innskuddspensjon. Bakgrunnen for endringen i Statoil er behovet for å tilpasse oss den norske pensjonsreformen og de standarder som gjelder i norsk arbeidsliv. Vedtaket om å gå over til en innskuddsbasert pensjonsordning er basert på en grundig forberedelse og drøftinger med de tillitsvalgte, sier Hovden.

Omleggingen til ny pensjonsmodell gjelder fra 1.1.2015. 

FAKTA
 De viktigste elementene i overgangen til ny pensjonsordning er: 

  • Innskuddssatsene blir 7 % for pensjonsgrunnlag inntil 7,1G og 22 % for pensjonsgrunnlag over 7,1G
  • Alle ansatte vil bli overført fra ytelsesordningen til den nye innskuddsordningen med unntak for en gruppe ansatte som blir skjermet
  • Skjerming vil gjelde for ansatte med inntil 15 år igjen til pensjonsalder
  • I tillegg etableres det en overgangsordning som innebærer et aldersavhengig supplerende pensjonsinnskudd som kommer til utbetaling når vedkommende blir pensjonist. Overgangsordningen gjelder for ansatte mellom 37 og 51 år (35 – 49 år for sokkelansatte)