Nye letelisenser i New Zealand

desember 9, 2014, 09:08 CET
Erling Vaagnes

Erling Vågnes, Statoils letedirektør for østlig halvkule.

Lisensene er tildelt av New Zealandske myndigheter gjennom lisensrunden 2014 Block Offer. Statoil deltar i tre lisenser utenfor østkysten som partner, og blir operatør for en ny lisens ved siden av tidligere tildelt areal I Reinga-bassenget.

– Arealet utenfor østkysten gir oss tilgang til en ny letemulighet med stort potensial i vårt langsiktige portefølje. Samtidig sikrer utvidelsen i Reinga-bassenget oss tilgang til eventuelle oppsider i vår eksisterende posisjon. Dette er i tråd med vår letestrategi om å gå inn i store arealer i uutforskede områder og å bygge videre på eksisterende posisjoner, sier Erling Vågnes, Statoils letedirektør for østlig halvkule.

  • Lisensene 57083, 57085 og 57087 er tildelt med Chevron som operatør, der begge selskapene har 50% eierandel hver. Lisensene ligger i East Coast- og Pegasus-bassengene, sørøst for Nordøya på New Zealand. Til sammen utgjør lisensene mer enn 25.000 kvadratkilometer på vanndyp mellom 800 og 3.000 meter. I den første fasen av prosjektet vil det foregå datainnsamling.
  • Lisens 57057 er tildelt Statoil med 100% eierandel. Den ligger i Reinga-bassenget, utenfor Northland-regionen, inntil Statoil’s eksisterende leteareal. Lisensen ligger om lag 100 kilometres fra land og dekker et område på 1.670 kvadratkilometer på rundt 1.500-meters vanndyp. Statoil har forpliktet seg til å hente inn 200 linjekilometer med 2D-seismikk i lisensen.

Statoil gikk inn i New Zealand gjennom fjorårets lisensrunde 2013 Block Offer, der selskapet ble tildelt letelisens 55781 i Reinga-bassenget.

New Zealand map

Downloads