Valemon i produksjon

januar 3, 2015, 09:58 CET

– Valemon er ett av flere nye prosjekter på norsk sokkel som bidrar til verdiskaping, aktivitet og innovasjon, og demonstrerer godt det langsiktige perspektivet som kjennetegner Statoils virksomhet på norsk sokkel, sier Arne Sigve Nylund, konserndirektør for Utvikling og produksjon Norge.

Bilde

Arne Sigve Nylund, konserndirektør for Utvikling og produksjon Norge.

Valemon er den andre Statoil-opererte plattformen som settes i drift på ni måneder. Dette er også den første nye plattformen som driftes fra Bergen siden Kvitebjørn ble satt i produksjon for 10 år siden.

Valemon-plattformen blir Statoils første plattform som fjernstyres fra land og blir en såkalt normalt ubemannet plattform når boringen på feltet er avsluttet i 2017.

Kondensatet fra Valemon blir sendt til Kvitebjørn for prosessering og videre transport til Mongstad, mens gassen går til Heimdal for prosessering og videre transport til markedet.

Valemon har på denne måten gitt Heimdal, som etter planen skulle stenges ned i 2014, forlenget levetid som gassknutepunkt i denne delen av Nordsjøen.

Bilde

Margareth Øvrum, konserndirektør for Teknologi, prosjekter og boring.

– Ved å bruke eksisterende anlegg på Kvitebjørn og Heimdal samt eksisterende rørledninger har vi også redusert kostnadene ved å bygge ut Valemon-feltet, sier Nylund.

Plattformdekket til Valemon er bygget i Sør-Korea. Det er første gang Statoil har tildelt en EPC-kontrakt (prosjektering, innkjøp og bygging) for et plattformdekk til et asiatisk verft.

Plattformen har samtidig en høy andel norske leveranser, med 80 av 120 mekaniske utstyrspakker levert av norske leverandører.

– Det Sør-Koreanske verftet og en konkurransedyktig norsk leverandørindustri har sammen med en dyktig prosjektorganisasjon sikret at produksjonen starter i henhold til plan, med svært gode HMS-resultater, sier Margareth Øvrum, konserndirektør for Teknologi, prosjekter og boring.

Fakta:

– Partnere: Statoil Petroleum A/S (operatør; 53,77 %), Petoro AS (30 %), Centrica Resources (13 %), A/S Norske Shell (3,23 %).

– Investeringene i Valemon feltutbyggingsprosjekt vil være på om lag 22,6 milliarder kroner når alle brønnene er ferdigboret. Plattformen vil da ha 10 produksjonsbrønner.

– Reservoaret i Valemon-feltet har svært høyt trykk og høy temperatur.

– Stålunderstell og boligkvarter er bygget ved to verft i Nederland, plattformdekket i Sør-Korea og mesteparten av de mekaniske utstyrspakkene om bord kommer fra Norge.

– Plattformen har 40 lugarer, men i normal drift vil bemanningen være på om lag 17 personer. På sikt skal den være normalt ubemannet.