Letesuksess i Krafla-området

februar 9, 2015, 08:45 CET
Bilde

Krafla-området i Nordsjøen ligger 25 kilometer sørvest for Oseberg Sør-feltet. (Foto: Øyvind Hagen)

Avgrensningsbrønnen Krafla Main Tarbert og det mindre oljefunnet i Krafla Nord-prospektet fra desember har bidratt til å robustgjøre Krafla-feltutviklingsprosjektet.

Bilde

Irene Rummelhoff, Statoils letedirektør for norsk sokkel. (Foto: Harald Pettersen)

– Siden 2011 har vi gjort fem funn i utvinningstillatelsene PL035 og PL272: Krafla Main, Krafla Vest, Askja Vest og Askja Øst, og Krafla Nord, sier Irene Rummelhoff, Statoils letedirektør for norsk sokkel.

– Totalt har vi påvist nye utvinnbare ressurser på mellom 140-220 millioner fat oljeekvivalenter bare 25 kilometer sørvest for Oseberg Sør og 150 kilometer vest for Bergen. Dette er et meget betydelig volum for et modent område på norsk sokkel, sier Rummelhoff.

Statoil legger mye arbeid i å realisere det fulle potensialet til modne områder på norsk sokkel, både gjennom tiltak for økt utvinning fra felt i produksjon og målrettede leteprogrammer i områdene rundt.

Bilde

Knut Skjoldli, direktør for feltutvikling vest i Statoil. (Foto: Harald Pettersen)

Funnene i Krafla-området viser igjen at det fremdeles finnes vekstmuligheter i Nordsjøen.

– Statoil har en unik rolle som områdearkitekt i de modne delene av norsk sokkel med lang erfaring fra å utvikle nye funn ved bruk av eksisterende infrastruktur, sier Knut Skjoldli, direktør for feltutvikling vest i Statoil.

Statoil er operatør for PL035/PL272 med en eierandel på 50 %. Partnerne er Svenska Petroleum Exploration AS (25 %) og Det norske oljeselskap ASA (25 %).

For ytterligere detaljer om resultatene fra letebrønn 30/11-10, se pressemeldingen fra Oljedirektoratet >>

Map

Downloads