Transaksjoner i kapitalmarkedet 

februar 10, 2015, 20:16 CET

– Utstedelse av obligasjonslån pålydende EUR 500 000 000 til flytende rente med forfall 17. august 2019

– Utstedelse av obligasjonslån pålydende EUR 1 000 000 000 til 0,875% rente med forfall 17. februar 2023

– Utstedelse av obligasjonslån pålydende EUR 1 250 000 000 til 1,25% rente med forfall 17. februar 2027

– Utstedelse av obligasjonslån pålydende EUR 1 000 000 000 til 1,625% rente med forfall 17. februar 2035

Lånene er fulltegnet. Oppgjørsdato er 17. februar 2015.

– Statoil vurderer hele tiden mulighetene i markedet for å sikre konkurransedyktig finansiering. Vi har en solid finansiell stilling som gjør det mulig for oss å bruke kapitalmarkedet på en god måte. Med dagens transaksjon drar vi nytte av et fordelaktig marked og bedrer ytterligere vår finansielle fleksibilitet. Dette er i tråd med vår ambisjon om lønnsom vekst, økt effektivitet og konkurransedyktig totalavkastning til aksjonærene, sier Torgrim Reitan, Finansdirektør i Statoil ASA.

Lånebeløpet skal benyttes til finansiering av selskapets aktiviteter generelt. Dette kan inkludere tilbakebetaling og tilbakekjøp av utestående gjeld eller andre formål.

Samtlige utstedelser er gjennomført under Statoil ASAs USD 16.000.000.000 Euro Medium Term Note (EMTN) program som er notert på London Stock Exchange.

Kontaktpersoner:

Investor relasjoner:
Peter Hutton, SVP Investor relations
+44 7881 918 792

Media relations:
Lars Erik Lund
+47 41 33 13 69

Finans:
Fride Seljevold Methi , Vice president, Corporate financing,
+47 95 99 06 59

...................

Denne meldingen utgjør ikke noe tilbud om å selge eller noen oppfordring til å kjøpe verdipapirer i Statoil ASA, og salg av slike verdipapirer skal ikke foregå i jurisdiksjoner hvor slikt tilbud, oppfordring eller salg vil være ulovlig forut for registrering eller kvalifisering under relevant verdipapirlovgivning.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.