Catherine Hughes trer ut av Statoils styre 

april 15, 2015, 08:34 CEST
Bilde

Catherine Hughes

Valgkomiteen i Statoil vil igangsette arbeidet med å finne et nytt styremedlem og bedriftsforsamlingen kan foreta et suppleringsvalg når valgkomiteens innstilling er klar. Olaug Svarva leder valgkomiteen i Statoil.

Kontaktpersoner:

Investor relations
Peter Hutton, senior vice president, investor relations
Tel: +44 7881 918 792

Media
Jannik Lindbæk Jr, vice president, media relations
Tel: +47 977 55 622

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.