Statoils aksjespareprogram viderefordeler aksjer 

april 17, 2015, 15:03 CEST
Etter viderefordeling har aksjespareprogrammet 8.417.565 aksjer.

Som deltaker i aksjespareprogrammet har nedenstående primærinsidere fått tildelt aksjer til gjennomsnittlig pris på NOK 159 pr. aksje.

Name

Allocated
shares

New share
holding

Anfinnsen Tor Martin

341

9 789

Bacher Lars Christian

350

22 767

Bjørn Benedikte Bettina

46

848

Di Valerio Ingrid Elisabeth

112

2 607

Dodson Timothy

277

25 150

Gjærum Reidar

274

22 684

Hilland Jannicke

229

11 348

Hovden Magne Andre

252

10 204

Klouman Hans Henrik

397

21 318

Knight John Nicholas

813

73 452

Kvelvane Ørjan

172

2 987

Mathieu Philippe François

203

7 754

Opedal Anders

13

12 023

Reitan Torgrim

360

25 196

Skeie Svein

221

19 218

Sætre Eldar

284

30 270

Øvrum Margareth

369

38 804


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12