Statoils oljesandrapport for 2014

april 23, 2015, 13:00 CEST
Bilde

Fire dampgeneratorer på det sentrale prosessanlegget forsyner SAGD-prosessen med damp.

Rapporten presenterer helse-, miljø- og sikkerhetsresultatene fra demonstrasjonsprosjektet Leismer. CO2-intensiteten gikk ned med omkring fire prosent i 2014 sammenlignet med 2013.

Gjennomsnittlig dagsproduksjon fra oljesand var på omkring 16.100 fat per dag. Statoils samlede olje- og gassproduksjon i 2014 var på over 1,9 millioner fat per dag.

Statoil oppnådde en betydelig reduksjon av samlet antall registrerbare personskader (TRIF) i 2014. Det var ingen alvorlige helse-, miljø- og sikkerhetshendelser og ingen fraværsskader. I 2014 reduserte vi bruken av ferskvann for å produsere et fat bitumen.

Statoil oppnådde 100 prosents eierskap i Leismer- og Corner-lisensene i 2014 etter eierandelsbytte med PTT Exploration and Production (PTTEP) of Thailand. I september besluttet Statoil å utsette den tidligere planlagte utbyggingen av Corner-feltet med minimum tre år.

Som følge av utsettelsen av Corner vil Statoil gjennomgå miljøforbedringsambisjonene for 2020 og 2025. De opprinnelige ambisjonene var basert på full feltutbygging. Utsettelsen av Corner vil redusere de samlede utslippene i forhold til den opprinnelige planen.

Statoil gikk inn i oljesandvirksomheten i Canada gjennom en stegvis satsing, der planen var å teste og iverksette nye teknologier for å redusere innvirkningen på miljøet. Dette omfatter injeksjon av løsemidler, samt bruk av flerfase-strømningsmålere og strømningskontroll-enheter.

Rapporten for 2014, som er den femte årlige oljesandrapporten, er revidert av en uavhengig tredjepart.