Statoil kunngjør endringer i konsernstruktur og -ledelse 

mai 12, 2015, 08:31 CEST

Konserndirektør for økonomi og finans (CFO) Torgrim Reitan er utnevnt til konserndirektør for forretningsområdet Utvikling og produksjon USA (DPUSA), etter at Bill Maloney besluttet å ikke forlenge kontrakten sin med Statoil. Hans Jakob Hegge er utnevnt til ny konserndirektør for økonomi og finans (CFO). Hegge kommer fra stillingen som direktør for Drift nord, i Utvikling og produksjon Norge.

Irene Rummelhoff er utnevnt til konserndirektør for New Energy Solutions, og Jens Økland til ny konserndirektør for Markedsføring, Midtstrøm & Prosessering. Rummelhoff og Økland tiltrer sine nye stillinger 1. juni 2015. Reitan og Hegge tiltrer sine stillinger 1. august 2015.

Bilde

Konsernsjef Eldar Sætre

– Jeg er glad for at Torgrim Reitan har takket ja til muligheten til å å lede DPUSA, og ønsker Hans Jakob Hegge, Irene Rummelhoff og Jens Økland velkommen som nye medlemmer av lederteamet mitt. Deres omfattende erfaring sikrer fornyelse når KL tar fatt på framtidige utfordringer, sier Statoils konsernsjef Eldar Sætre.

Det nye DPUSA vil ytterligere styrke fokus i arbeidet med å bedre lønnsomheten for Statoils eiendeler i Mexicogolfen, og den landbaserte skiferolje- og skifergassvirksomheten i USA. Samlet gir aktivitetene i USA Statoil en sterk posisjon i verdens største, integrerte energimarked.

Statoils virksomhet i Canada blir en del av forretningsområdet Utvikling & Produksjon Internasjonalt (DPI). Den canadiske virksomheten gir DPI-porteføljen substans og langsiktighet, og gir ytterligere muligheter til å skape synergier med offshoreaktivitetene i Brasil, Storbritannia og Tanzania.

Bilde

Bill Maloney

– Jeg vil takke Bill, som kom til Statoil i 2002 som leder for global letevirksomhet. Siden 2010 har han ledet vår virksomhet i Nord-Amerika, og bidratt til å modne fram vår portefølje i Mexicogolfen, og bygge opp Statoils posisjon som operatør onshore US, sier Sætre.

Omleggingen av de globale energisystemene til et lavkarbonsamfunn skaper nye forretnings- og vekstmuligheter innen fornybare energi og nye energiløsninger.  Statoil etablerer nå et nytt forretningsområde for New Energy Solutions (NES) for å fremme ytterligere lønnsom vekst innenfor disse områdene.

Etableringen av NES som et eget forretningsområde som rapporterer direkte til konsernsjefen er et uttrykk for ambisjonene om gradvis supplering av olje- og gassporteføljen med lønnsomme fornybare og andre lavkarbonløsninger. En mer detaljert plan for denne virksomheten vil bli utviklet som en integrert del av Statoils strategi.

Utviklingen av energisystemene åpner muligheter til å skape nye lønnsomme løsninger, i kombinasjon med Statoils olje- og gassportefølje, evnen til å gjennomføre prosjekter, og til å integrere teknologiske løsninger. I utgangspunktet vil den eksisterende havvindporteføljen utgjøre aktivitetene for dette forretningsområdet.

Ambisjonen er å utvikle virksomheten, og potensielt ekspandere inn i andre kilder for fornybar energi, og samtidig vurdere hensiktsmessige finansielle strukturer. Forretningsområdet vil søke nye muligheter til å levere attraktiv avkastning gjennom teknologisk og forretningsmessig innovasjon, så vel som venture-aktiviteter.

Irene Rummelhoff er utnevnt til konserndirektør for å lede utviklingen av forretningsområdet. Rummelhoff kommer fra stillingen som Statoils letedirektør på norsk sokkel.

Bilde

Tor Martin Anfinnsen

Jens Økland er utnevnt til konserndirektør for det nye forretningsområdet Markedsføring, Midtstrøm & Prosessering (MMP). Fornybar-virksomheten i det tidligere forretningsområdet Markedsføring, Prosessering & Fornybar energi (MPR) er flyttet til NES. Tor Martin Anfinnsen, som har vært konstituert konserndirektør for MPR siden oktober 2014, går  til stillingen som SVP Markedsføring og trading i MMP.

– Jeg vil også takke Tor Martin, som på strak arm tok på seg utfordringen og effektivt ledet MPR i en periode med store endringer, sier konsernsjef Eldar Sætre.

Bakgrunnsinformasjon

Bilde

Torgrim Reitan

Torgrim Reitan er utnevnt til konserndirektør for Utvikling og produksjon USA. Han tiltrer sin nye stilling fra 1. august 2015 og lokalisert i Houston.

Torgrim Reitan har 20 års erfaring fra Statoil. Han har bred og variert ledererfaring, både i Norge og internasjonalt. Under sine fem år som konserndirektør for økonomi og finans var Reitan en pådriver for å støtte opp under forretningsområdenes strategiutvikling, resultater og forbedringsagenda. I KL  tok Reitan tidlig ansvar for å møte viktige industriutfordringer gjennom konsernomfattende forbedringsprogram..

Reitan er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole, 1995.

Bilde

Hans Jakob Hegge

Hans Jakob Hegge etterfølger Reitan som konserndirektør for økonomi og finans fra 1. august 2015, lokalisert i Stavanger. Hegge er nå direktør for Utvikling og produksjon Norge, Drift nord, basert i Harstad.

Hans Jakob Hegge har 20 års erfaring fra Statoil, og har tatt ansvar for å lede endring og effektivitet, sist gjennom den vellykkede snuoperasjonen for driften ved Snøhvit-anlegget. Som leder for Fellesoperasjoner og Drift øst i UPN hadde han en ledende rolle i introduksjonen av ny driftsmodell etter fusjonen med Norsk Hydro.

Før dette arbeidet Hans Jakob i Naturgass, og ledet senere utviklingen av Global Business Services (GBS) fra 2005 til 2009. Hegges brede erfaring blir viktig for CFO-funksjonen, og den videre styrkingen av Statoil til et enda mer effektivt og globalt selskap.

Hegge er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole, 1994.

Bilde

Irene Rummelhoff

Irene Rummelhoff er utnevnt til ny konserndirektør for forretningsområdet New Energy Solutions (NES) fra 1. juni 2015, lokalisert i Stavanger Hun har vært letedirektør for norsk sokkel siden januar 2014.

har bred kommersiell erfaring og kunnskap om utvikling av verdikjeder fra sin karriere i Statoil siden 1991, spesielt innenfor forretningsutvikling og Naturgass. Det nye forretningsområdet skal arbeide med utvikling av lønnsomme alternative energikilder, samt se på investeringer i etablert alternativ og fornybar energi.

Irene Rummelhoff har syv års internasjonal erfaring. Hun ledet arbeidet med å styrke vår portefølje av eiendeler i Nord-Amerika, blant annet oppkjøpet av Brigham Exploration Company i 2011.

Rummelhoff har en MSc-grad i geologi/geofysikk fra NTNU, 1990.

Bilde

Jens Økland

Jens Økland er utnevnt til konserndirektør for Markedsføring, Midtstrøm & Prosessering  fra 1. juni 2015, lokalisert i Stavanger.

Jens Økland har 21 års erfaring fra Statoil, hovedsakelig innenfor nedstrømssektoren. Han var tidligere direktør i MPR med ansvar for Portfolio and Supply og US Gas i MPR Naturgass.

I 2013 begynte han i stilling som produksjonsdirektør for Åsgard-området. Hans omfattende erfaring fra nedstrømssektoren og varierte eksponering, både internasjonalt og for ulike driftsområder av virksomheten, gir ham en sterk bakgrunn for å lede den nye MMP-organisasjonen.

Økland er siviløkonom fra Handelshøyskolen BI, 1994.

Kontaktpersoner

Investor relations
Peter Hutton, direktør IR,
+44 7881 918 792 (mobil)

Presse
Jannik Lindbæk jr., informasjonsdirektør,
+47 977 55 622 (mobil)

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12