Meldepliktig handel 

mai 19, 2015, 09:45 CEST

Langtidsinsentivordningen er et fast lønnselement som blir beregnet som en andel av deltakernes grunnlønn, og er på 20 – 30 prosent avhengig av deltakerens stilling. Selskapet kjøper aksjer tilsvarende netto årssum på vegne av deltakeren. Aksjene er bundet i tre år.

Som deltaker i Statoil US Employee Share Savings plan har Statoil ASA primærinnsider Mr. William Maloney, 18. mai 2015 mottatt aksjer til gjennomsnittlig pris på USD 21,30 pr. aksje:

Navn
Tildelte aksjer*
Ny beholdning*

Maloney, William

11 732,526897

57 160,727721

*American Depositary Receipts (ADR)

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12