Meldepliktig handel 

mai 20, 2015, 13:53 CEST

Etter viderefordeling har aksjespareprogrammet 8.704.071 aksjer.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12