Statoil tildelt lisenser utenfor kysten av Nicaragua

mai 29, 2015, 09:00 CEST

Lisensene dekker et område på om lag 16.000 km2 i det i lite utforskede Sandino-bassenget. Statoil skal være operatør med en eierandel på 85 prosent, mens Empresa Nicaraguense del Petroleo (Petronic) vil eie den resterende andelen.

Bilde

Nick Maden, direktør for Statoils letevirksomhet på den vestlige halvkule. (Foto: Ole Jørgen Bratland)

– Havområdet utenfor Nicaragua er praktisk talt uutforsket, og tildelingen av nytt areal i dette området er i tråd med vår letestrategi om tilgang i stor skala. Dette er en langsiktig mulighet med betydelig usikkerhet knyttet til undergrunnen, men med stort potensial. Denne posisjonen øker valgmulighetene i Statoils langsiktige internasjonale portefølje, sier Nick Maden, direktør for Statoils letevirksomhet på den vestlige halvkule.

Tildelingen av lisensene i Nicaragua innebærer inntreden i et nytt land for Statoil. Selskapet går inn i landet i en tidlig letefase med et trinnvis leteprogram. De første arbeidsforpliktelsene i den første letefasen på to og et halvt år omfatter en reprosessering av todimensjonale seismiske data, innsamling av nye 2D-data samt geologisk og geofysisk arbeid.

Statoil vil beslutte neste trinn i arbeidet etter å ha vurdert informasjonen fra de første studiene og seismikkinnsamlingen.

Map

Downloads