Meldepliktig handel 

juni 16, 2015, 08:37 CEST
Aksjene er kjøpt til kurs 140,98 kroner. Før viderefordeling til ansatte har aksjespareprogrammet 9.368.108 aksjer.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12