Meldepliktig handel 

juli 16, 2015, 08:25 CEST

Aksjene er kjøpt til kurs 141,24 kroner. Før viderefordeling til ansatte har aksjespareprogrammet 9.676.315 aksjer.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12