Gass- og kondensatfunn i Nordsjøen

juli 23, 2015, 09:42 CEST

Funnbrønn 2/4-23S, boret av Maersk Gallant, påviste gass og kondensat i Ula-formasjonen. Statoil anslår volumene i Julius til mellom 15 og 75 millioner fat utvinnbare oljeekvivalenter.

Formålet med brønn 2/4-23S var også å avgrense gass- og kondensatfunnet i King Lear-området som partnerne i PL146/PL333 gjorde i 2012.

Bilde

May-Liss Hauknes

Brønnen ga viktig informasjon om reservoarutbredelsen og –kommunikasjonen i King Lear-funnet. Dataene blir nå analysert. King Lear-volumene forventes å ligge innenfor tidligere kommuniserte anslag på 70-200 millioner fat utvinnbare oljeekvivalenter.

– King Lear- og Julius-funnene ligger i et av de mest modne områdene på norsk sokkel - bare 20 kilometer nord for Ekofisk, det første drivverdige funnet som ble gjort på norsk sokkel for 45 år siden. Funnene bekrefter Statoils oppfatning om at selv slike modne områder på norsk sokkel fortsatt har et interessant letepotensial, sier May-Liss Hauknes, Statoils letedirektør for Nordsjøen.

Bilde

Edward Prestholm

– Siden King Lear-funnet har hovedfokus for lisenspartnerne vært å fastslå ressursgrunnlaget innenfor PL146/PL333. Etter de positive resultatene fra Julius-brønnen vil partnerne begynne arbeidet med en optimal plan for utvikling av ressursene i funnet på rett tidspunkt. Julius-funnet vil innngå i ressursgrunnlaget for en framtidig utbyggingsbeslutning for PL333, sier Edward Prestholm, fungerende leder i Statoil for tidligfaseutvikling på norsk sokkel.

For ytterligere informasjon om resultatene fra letebrønn 2/4-23S, se pressemelding fra Oljedirektoratet.

Map

Downloads