FMC tildelt Johan Sverdrup-kontrakt

september 18, 2015, 10:00 CEST
Johan Sverdrup

Kontrakten har en verdi på anslagsvis 1,3 milliarder kroner og omfatter leveranse av 13 ventiltrær og brønnhoder, samt tre undervannsbrønnrammer og kontrollsystemer.  I tillegg er det tildelt kontrakter for ettermarkedstjenester og tilleggskomponenter i tilknytning til Johan Sverdrup-feltet.

Kontraktene inneholder også opsjoner for å dekke eventuelle fremtidige behov på Johan Sverdrup-feltet, samt på andre feltutbygginger på norsk sokkel.

Kjetel Digre

Kjetel Digre direktør for Johan Sverdrup-prosjektet. (Foto: Ole Jørgen Bratland)

– Undervannsutstyret FMC skal levere, er viktige brikker i Johan Sverdrup-utbyggingen. Havbunnsutstyret gjør det mulig å kunne reinjisere sjøvann og produsert vann i Johan Sverdrup-reservoaret når vi kommer i produksjon. Slik oppnår vi høyest mulig utvinning og verdiskaping fra Johan Sverdrup-ressursene. Dette er gunstig for miljøet fordi vi minimerer utslipp til sjø fra feltet, sier Kjetel Digre direktør for Johan Sverdrup-prosjektet.

I forbindelse med første fase i utbyggingen av Johan Sverdrup vil det bli installert tre standard bunnrammer nord og sør for feltsenteret, på 110 til 120 meters havdyp. Havbunnsrammene blir kontrollert og forsynt med produsert vann eller sjøvann gjennom rørledninger fra feltsenteret.

– FMC vinner disse kontraktene i en industri-kontekst i tøff konkurranse, og et åpenbart behov for betydelig og varig forbedring på kostnadssiden. Vi har klare forventninger til at FMC vil fortsette det gode arbeidet med å redusere kost og optimalisere prosesser både i prosjektgjennomføring og i ettermarkedet, sier Torger Rød, direktør for prosjekter.

Bilde

Torger Rød, direktør for prosjekter. (Foto: Øyvind Hagen)

Denne tildelingen er basert på et nytt standard vertikalt ventiltre, som er utviklet i samarbeid med leverandørmarkedet og DNV. Denne nye standarden vil bidra til kostnadseffektivisering også for fremtidige undervannsutbygginger.

Master Service Agreement

Statoil og FMC har parallelt fremforhandlet et kontraktuelt rammeverk som vil legges til grunn for fremtidige anbudsrunder for undervannsprosjekter, -driftstjenester og -studier.

Investeringskostnadene for første fase i utbyggingen av Johan Sverdrup er beregnet til i størrelsesorden 117 milliarder kroner (2015 kroner) med forventede utvinnbare ressurser på mellom 1,4 og 2,4 milliarder fat oljeekvivalenter.

Johan Sverdrups første fase skal bygges ut med fire installasjoner som inkluderer en utstyr- og boligplattform, en prosessplattform, en boreplattform og en stigerørplattform, samt tre havbunnsbrønnrammer for vanninjeksjon.

Plattformene knyttes sammen med gangbroer. Ambisjonen er en utvinningsgrad på 70 prosent for Johan Sverdrup.

Partnerne i Johan Sverdrup: Statoil 40,0267 prosent (operatør), Lundin Norway (22,6), Petoro (17,36), Det norske oljeselskap (11,5733) og Maersk Oil (8,44).