Starter havbunns gasskompresjon - øker utvinningen på Gullfaks

oktober 12, 2015, 09:13 CEST

Den unike teknologien øker utvinningen med 22 millioner fat oljeekvivalenter (oe) og forlenger platåproduksjonen med om lag to år fra Gullfaks Sør Brent-reservoaret.

– Vi er veldig stolte over å ha gjennomført et så krevende nybrottsprosjekt med oppstart før opprinnelig plan, sier Margareth Øvrum, konserndirektør for Teknologi, Prosjekter og Boring.

– Havbunnsbasert prosessering og gasskompresjon representerer neste generasjons olje- og gassutvinning. Med dette har vi tatt et stort steg framover, sier hun.​

Bilde

Statoil er første selskap som tar i bruk gasskompresjon på havbunnen. I midten av september startet Statoil også Åsgard havbunnsgasskompresjon.

De to prosjektene er verdens første av sine slag, og representerer to ulike teknologier for å opprettholde produksjonen når trykket i reservoaret synker etter en viss tid.

Bilde

Margareth Øvrum

Kompresjon på havbunnen gir større effekt enn en konvensjonell kompressor på plattformdekket. I tillegg er det en fordel at plattformen unngår økt vekt og den ekstra plassen en kompressormodul krever på dekket.

Havbunns kompresjon er viktige teknologisk kvantesprang for å videreutvikle konseptet med en havbunnsfabrikk.

Leter etter flere kandidater

– Dette er ett av flere viktige prosjekter for å øke utvinningen og levetiden på Gullfaks. Utvinningsgraden fra Gullfaks Sør Brent-reservoaret kan økes fra 62% til 74% med denne løsningen i kombinasjon med andre tiltak, sier Kjetil Hove, områdedirektør for Drift Vest.

Det er også mulig å knytte andre havbunnsbrønner opp mot våtgasskompressoren via eksisterende rørledninger. Stasjonen er allerede klargjort for nye tilkoblinger.

– Vi ser store muligheter for våtgasskompresjon på norsk sokkel. Det er et effektivt system og et konsept som kan brukes for økt utvinning på små og mellomstore felt. Vi jobber for å identifisere flere kandidater som kan egne seg, sier Hove.

Bilde

Kjetil Hove

Standardisering og forenkling

Fordelen med en våtgasskompressor er at den ikke krever at gass og væske skilles før kompresjonen. Dette forenkler systemet vesentlig. Det gir mindre moduler og en enklere konstruksjon på havbunnen.

– Gullfaks våtgasskompressor er en unik kompakt løsning som er kostnadseffektiv. Konseptet kan standardiseres ved å ta i bruk velkjente teknologikomponenter, sier Øvrum.

Vellykket installasjonskampanje

Systemet består av en beskyttelsesstruktur som veier 420 tonn, en kompressorstasjon med to kompressorer på fem megawatt hver som samlet veier 650 tonn, og alt nødvendig utstyr for strømforsyning og styring av anlegget på plattformdekket.

På Gullfaks C er det gjort betydelige forberedelser for å kunne starte opp undervanns kompressoren. Dette omfatter modifikasjoner og klargjøring av områder og installasjon av utstyr.

Eiere Gullfaks: Statoil (operatør) (51 prosent), Petoro (30), OMV (19)​​​