Enda mer gass fra Troll A

oktober 22, 2015, 14:12 CEST
Bilde

Mye gass å bære. «Europaministeren» Vidar Helgesen (t.h.), sammen med Gunnar Nakken, områdedirektør for drift vest i Statoil, ved eksportrøret på Troll A. 30 prosent av Norges totale gasseksport til Europa strømmer gjennom dette røret, før prosessering på Kollsnes.

– Europa er i en omstillingsfase både når det gjelder konkurransekraft og klima. Stabile og konkurransedyktige gassleveranser fra norsk sokkel har en nøkkelrolle å spille i begge disse aksene. Økt produksjon og fleksibilitet fra Troll-feltet er derfor en god nyhet både for Norge og Europa, sa Helgesen under besøket.

– Dette er en ny strategisk milepæl for Troll-feltet. Kompressorene er en viktig investering for å sikre bærekraftig langsiktig produksjon og aktivitet på norsk sokkel, sier påtroppende områdedirektør for Drift Vest, Gunnar Nakken.

Bilde

Vidar Helgesen (H), statsråd og stabsleder for statsministerens kontor, med ansvar for samordning av arbeidet med EØS-saker og forholdet til EU.

Kompressorene sikrer en daglig eksportkapasitet fra Troll-feltet på 120 millioner standard kubikkmeter gass, tilsammen 30 milliarder standard kubikkmeter gass per år. Det tilsvarer forbruket til 10 millioner husholdninger i Europa.

Kompressorene er et viktig skritt for å nå Troll-feltets langsiktige produksjonsprofil som nå strekker seg til 2063. De drives med strøm fra land på Kollsnes utenfor Bergen, noe som sikrer nullutslipp av karbondioksid og nitrogenoksider fra plattformen.

– Dette er et viktig klimabidrag fra Statoil, understreker Nakken.

Det siste halvannet året har Statoil startet opp lavtrykkskompressorer på Troll A,  Kvitebjørn, Heidrun, Kristin, Åsgard og Gullfaks. De to siste på havbunnen. Dette gir en økt utvinning på over 1,2 milliarder fat og øker levetiden for installasjonene.  Prosjektet har utvidet antatt levetid for Troll A fra 2045 til 2063.

– Disse investeringene i eksisterende felt gir svært lønnsomme fat. De 83 mrd. standard kubikkmeter gass kompressorene gir i økt utvinning, tilsvarende 522 millioner oljefatekvivalenter. Dette er mer enn feltene Aasta Hansteen og Valemon tilsammen, sier Nakken.

Omfattende og globalt prosjekt

Etter hvert som gassen blir produsert, reduseres trykket i reservoaret. For å få opp mer gass senker vi trykket på brønnhodene og kompressorer hjelper gassen videre. Fra før har Troll to kompressorer, nå kommer to nye.  Det har vært et omfattende prosjekt som har gått over fem år – i flere land:

Hovedleverandør Aibel bygget kompressormodulen på verftet sitt i Thailand, IU-modulen (Integrated utility) er prefabrikert i Polen og satt sammen i Haugesund, der også den minste modulen ble bygget. De tre modulene veier til sammen over 6 000 tonn.

Bilde

Kompressormodulen før avreise fra Thailand. (Foto: Aibel)

Det er også lagt fem nye 70 kilometer lange kabler mellom Troll og land i tillegg til at det er bygget en omformerstasjon på Kollsnes. På plattformen blir strømmen omgjort til vekselstrøm igjen. Omformerne, kablene og motorene til kompressorene er levert av ABB.

Prosjektet har også ryddet plass til de nye modulene på Troll A:

– Det er utfordrende å fjerne gammelt og installere nytt på en plattform i produksjon.  På det meste hadde prosjektet 130 personer i havet, og det er lagt ned totalt ni millioner arbeidstimer i prosjektet, sier direktør for prosjekter i Statoil, Torger Rød.

Alle prosjekter har utfordringer underveis – også i sluttspurten – men kompressorene startet opp til planlagt tid og godt under budsjett.

– Prosjektet er levert på litt under 10 milliarder kroner, én milliard under budsjett. Dette skyldes godt og tett samarbeid mellom alle involverte parter, både Statoil, partnerne våre og leverandørene, sier Rød.

Bilde

Troll A med ny «skyline» sommeren 2014 etter at alle modulene er på plass. (Foto: Tom Reidar Gutttormsen/Statoil)

Downloads