Meldepliktig handel 

november 16, 2015, 07:54 CET

Aksjene er kjøpt til kurs 129,88 kroner. Før viderefordeling til ansatte har aksjespareprogrammet 11.053.613 aksjer.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12