Statoil ut av Alaska

november 17, 2015, 15:00 CET

Statoil fokuserer kontinuerlig på å optimalisere porteføljen, styrke de finansielle resultatene og posisjonere seg for langsiktig verdiskapning.

Ettersom lisensene i Tsjuktsjerhavet ikke lenger anses konkurransedyktige i Statoils globale portefølje, har selskapet besluttet å gå ut av lisensene og stenge kontoret i Anchorage, Alaska. 

Tim Dodson

Tim Dodson, konserndirektør for leting i Statoil. (Foto: Ole Jørgen Bratland)

– Vi har arbeidet for å modne fram lisensene i Alaska siden 2008. Det er gjort en solid innsats, men i dagens situasjon kan vi ikke forsvare fortsatt arbeid for å utvikle disse videre, sier Tim Dodson, konserndirektør for leting i Statoil.  

Beslutningen medfører at Statoil går ut av 16 egenopererte lisenser, samt 50 lisenser der ConocoPhillips er operatør, alle i Tsjuktsjerhavet. Lisensene ble tildelt i lisenssalget i Alaska i 2008, og utløper i 2020. 

Økt forståelse

Statoil har gjennomført en rekke studier, forskning og aktiviteter i Alaska som har gitt selskapet betydelig kompetanse og ekspertise som kan benyttes i andre forretningsmuligheter i nordområdene i framtiden.  

– Vår forståelse av utfordringene og mulighetene har økt betydelig de siste årene. Dette gir Statoil en unik posisjon og erfaring som selskapet vil fortsette å benytte fremover, sier Dodson.

Kontaktpersoner:  

Media 
Knut Rostad, pressetalsmann Norge, Tlf: + +47 905 48 990
Peter Symons, pressetalsmann USA, Tlf: +1 203 278 2329

Investor relations 
Peter Hutton, senior vice president Investor Relations, Tel: +44 7881 918 792

Morten Sven Johannessen, vice president Investor Relations North America Tel: +1 203 570 2524

Map

Downloads