Statoil og Repsol kunngjør transaksjoner i Norge, Storbritannia, USA og Brasil

desember 11, 2015, 08:11 CET
Bilde

Alfa Sentral er et gass- og kondensatfelt som etter planen skal kobles opp til eksisterende infrastruktur for Sleipner-feltet på norsk sokkel.
(Foto: Harald Pettersen)

  • Statoil selger 15 % eierandel i Gudrun-feltet på norsk sokkel til Repsol. Statoil forblir operatør og største andelshaver med 36 % eierandel.  
  • Med forbehold om godkjennelse fra Repsols partner vil Statoil kjøpe 31 % eierandel i den britiske lisensen for Alfa Sentral, et felt som ligger på begge sider av territorialgrensen til havs mellom Storbritannia og Norge.
  • Statoil kjøper 13 % eierandel i fellesprosjektet (JV) Eagle Ford fra Repsol og blir eneste operatør.  
  • I enighet med lisenspartnerne overtar Statoil operatørskapet for lisens BM-C-33 i Brasils Campos-basseng, med forbehold om godkjennelse fra myndighetene.  
Bilde

John Knight, Statoils konserndirektør for Global strategi og forretningsutvikling.
(Foto: Asle Haukland - AP - Statoil)

– Vi er glade for å styrke våre relasjoner med Repsol. I dagens utfordrende marked utgjør dette innovative, verdiøkende transaksjoner som vil bidra til å styre kostnader og styrke Statoils portefølje på lang sikt, sier John Knight, Statoils konserndirektør for Global strategi og forretningsutvikling.  

Styrker et kjerneområde på norsk sokkel

Når den er godkjent, vil Alfa Sentral-avtalen øke Statoils eierandel i den britiske lisensen for feltet. Den følger i kjølvannet av transaksjonen mellom Statoil og First Oil som ble fullført i november 2015.

Statoil blir største andelshaver i både de britiske og norske lisensene for Alfa Sentral-feltet, og øker dermed sin andel av ressursbasen og dens mulige fremtidige avkastning.

Feltet er et prioritert prosjekt for Statoil. Utbygging av feltet gjennom tilknytning til den eksisterende Sleipner-infrastrukturen vil bidra til å videreutvikle og forlenge levetiden, og videreutvikle Sleipner-området.  

– Statoil har ambisiøse mål for framtidig aktivitet, produksjon og verdiskaping på norsk sokkel, og denne avtalen støtter opp under vår langsiktige ambisjon. Vi får inn en sterk partner i Gudrun, en viktig eiendel på norsk sokkel, og øker eierandelen vår i Alfa Sentral-utbyggingen. Dette vil styrke arbeidet vårt med å utvikle det viktige Sleipner-området mot 2030, tillegger John Knight.

Utvider internasjonale operatørskap

I USA blir Statoil nå eneste operatør for fellesprosjektet (JV) Eagle Ford. Dette muliggjør en mer optimal feltutbygging, effektiv drift og kostnadsbesparelser, og dermed robusthet mot lave oljepriser.  

I Brasil betyr operatørskapet for BM-C-33, når dette er formelt godkjent av brasilianske myndigheter, at Statoil kan bruke sin gasskompetanse og erfaringer fra store havdyp for å utvikle BM-C-33-funnene.

– USA og Brasil er satsingsområder i Statoils internasjonale strategi. Som eneste operatør i fellesprosjektet (JV) Eagle Ford oppnår vi fordeler for begge partnere. Vi ser fram mot å bli operatør for BM-C-33 og bruke vår kompetanse fra offshore-virksomhet og drift på dette funnet med høyt potensial (high impact-funn), sier John Knight.

Transaksjonene for Gudrun og Eagle Ford er verdsatt til samme beløp og begge trer i kraft 1. januar 2015. De forventes å bli avsluttet før utgangen av 2015, med forbehold om godkjennelse fra myndighetene. Overføringen av operatørskap for BM-C-33 vil bli fullført når godkjennelse fra brasilianske myndigheter foreligger.  

Lambert Energy Advisory Ltd var rådgivere for  Statoil for denne prosessen.

Oversikt over transaksjon

 

Før trans-aksjonen

Etter trans-aksjonen

Operatørskap

Norge: Gudrun
Produksjonslisens PL025, PL2025B og PL187

51 %

36 %

Statoil forblir operatør.

USA: Eiendeler i Eagle Ford skiferformasjon

50 %

63 %

Statoil forblir operatør for de østlige eiendelene. Operatørskap for de vestlige eiendelene overføres fra Repsol til Statoil.

Norway/UK: Alfa Sentral
Britisk letelisens P312

24 %

55 %

JX Nippon er operatør for P312.
Statoil er operatør for lisens PL046 på norsk sokkel med 62 % eierandel. Unitiseringsforhandlinger pågår for feltet.

Brasil: Pão de Açúcar
Letelisens BM-C-33, omfatter Pão de Açúcar-, Gavea- og Seat-funnene

35 %

35 %

Overføring av operatørskap fra Repsol til Statoil.

 

Fakta

1. Gudrun-feltet inneholder ca. 130 millioner fat gjenværende oljeekvivalenter og er et reservoar med høyt trykk og høy temperatur. Feltet kom i drift i april 2014, og produksjonen i 2015 er ca. 75 tusen fat oljeekvivalenter per dag. Feltet er bygd ut med tilknytning til den eksiserende infrastrukturen til  Sleipner på norsk sokkel. Statoil leverte Gudrun i samsvar med tidsplanen og under kostnadsanslaget fra  2010.

2. Alfa Sentral er et felt på omkring 60 millioner fat oljeekvivalenter gass og kondensat som ligger på begge sider av grensen mellom britisk og norsk sokkel.  Statoil er operatør for lisensen på norsk sokkel (PL046) med 62 % eierandel, og kjøpte  24 % eierandel i lisensen på britisk sokkel (P312) fra First Oil 2. oktober 2015.

3. Statoil har vært aktiv i skiferområder i USA siden 2008, og gikk inn i Eagle Ford i 2010 gjennom et 50-50 fellesprosjekt (JV) med Talisman Energy USA Inc. Talisman (nå eid av Repsol) var opprinnelig operatør for arealet som fellesprosjektet eier. I samsvar med betingelsene i 2010-avtalen overtok Statoil operatøransvaret for østlig halvdel av området i juli 2013.

4. I Brasil er Statoil operatør for Peregrino-feltet og har en aktiv leteportefølje. Funnet med høyt potensial i Pão de Açúcar-prospektet ble gjort i BM-C-33-lisensen i 2012. Siden da har partnerne fullført to vellykkede avgrensningsbrønner i Pão de Açúcar for å fastslå størrelsen på funnet. I 2012 kommuniserte partnerskapet samlede anslåtte ressurser i blokken på 700 millioner fat lett olje og 3 billioner kubikkfot gass. Den pågående avgrensningskampanjen vil klargjøre potensialet.