Statoils aksjespareprogram viderefordeler aksjer 

desember 15, 2015, 09:29 CET

Etter viderefordeling har aksjespareprogrammet 11 009 183 aksjer.

Som deltaker i aksjespareprogrammet har nedenstående

Primærinsidere fått tildelt aksjer til gjennomsnittlig pris på NOK 135 pr. aksje.

Name Allocated shares
in December
New total Statoil share holding
Bacher Lars Christian 944 21 116
Di Valerio Ingrid Elisabeth 238 2 845
Dodson Timothy 804 28 614
Gjærum Reidar 582 24 720
Grønland, Hilde 116 1 116
Hegge, Hans Jakob 530 22 854
Hovden Magne Andre 533 12 115
Klouman Hans Henrik 840 24 834
Knight John Nicholas 1 829 85 741
Kvelvane Ørjan 365 3 352
Lægreid, Stig 0 1 519
Mathieu Philippe François 428 9 305
Opedal Anders 254 14 511
Reitan, Torgrim 763 28 482
Rummelhoff, Irene 432 17 082
Skeie Svein 696 21 206
Sætre Eldar 603 39 130
Økland, Jens 272 10 735
Øvrum Margareth 1 039 37 032

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12