Statoil ønsker Paris-avtalen velkommen

desember 16, 2015, 09:39 CET
Bilde

Statoil rapporterer åpent sine klimaresultater, og setter ambisiøse mål for ytterligere utslippsreduksjoner. (Foto: Trond Isaksen)

– Statoil har etterlyst en effektiv, internasjonal klimaavtale. Vi er glade for den store innsatsen fra de franske lederne, den norske regjeringen og alle landene som var involvert, for å komme fram til denne avtalen, sier Bjørn Otto Sverdrup, direktør for Bærekraft i Statoil.

Bilde

Bjørn Otto Sverdrup, direktør for Bærekraft i Statoil.

(Foto: Ole Jørgen Bratland)

Vi er nødt til å satse på et lavkarbonsamfunn i framtiden, og Paris-avtalen bidrar til å levere de nødvendige rammebetingelsene for å lykkes med endringen. Vi vet også at olje og gass fortsatt vil være en viktig energikilde i mange år gjennom endringsprosessen.

– Vi har som mål å gå foran med et godt eksempel på hvordan olje- og gassindustrien må endre seg. Det er grunnen til at  vår ambisjon er å være den mest karboneffektive olje- og gassprodusenten, sier Sverdrup.

Statoil har påtatt seg en lederrolle innen CCS, fakling, lavere metanutslipp og økt energieffektivitet gjennom sine egne operasjoner. Vi rapporterer åpent våre klimaresultater, og setter oss ambisiøse mål for ytterligere utslippsreduksjoner.

– Vi vil fortsatt øke innsatsen vår på disse områdene. Samtidig investerer vi i fornybar energi, der vår ekspertise kan gi oss et konkurransefortrinn, sier Sverdrup.

Statoil er spesielt glad for mulighetene til utslippsreduksjoner på tvers av landegrensene som Paris-avtalen gir, og økt fokus på karbonprising under COP21.

– Det finnes ingen enkle løsninger. En kombinasjon av tiltak i bransjen, klare retningslinjer, forutsigbare reguleringer og ny teknologi, vil alle spille en rolle når vi skal gå over til lavkarbonsamfunnet. Vi er klare til å gjøre vårt, sier Sverdrup.