EU-kommisjonen stanser etterforsking

desember 17, 2015, 14:33 CET

I mai 2013 ble kontorene til Statoil gjenstand for en inspeksjon av EFTA Surveillance Authority (ESA) på vegne av EU-kommisjonen. Formålet var å undersøke mulig manipulasjon av energibyrået Platts’ referansepris på råolje. Undersøkelsene, som potensielt kunne resultert i en formell etterforskningssak, var rettet mot Statoil som selskap, og ikke mot enkeltpersoner.

Internasjonale nyhetsbyråer meddelte i forrige uke at EU-kommisjonen for tiden har stanset undersøkelsen av mulig manipulasjon av energibyrået Platts’ referansepris på råolje. Statoil har fått dette bekreftet i samtaler med EU-kommisjonen. Statoil har også fått bekreftet at selskapet ikke er gjenstand for etterforskingen som fortsatt pågår knyttet til prisrapportering for etanol.

Statoil har helt siden inspeksjonen i mai 2013 hevdet at selskapet ikke har deltatt i noen form for prismanipulasjon. Etter inspeksjonen har selskapet arbeidet aktivt for å framskaffe all informasjon og dokumentasjon som EU-kommisjonen har etterspurt.

Statoil er tilfreds med at undersøkelsen nå er stanset, noe som bekrefter den oppfatning Statoil har hatt av saken.