Første gassen fra Corrib-feltet

desember 30, 2015, 16:00 CET
Bilde

Foto: Shell

Corrib gassfelt ligger 83 kilometer utenfor nordvestkysten av Irland, med havdyp på nærmere 350 meter. Under topproduksjon ventes det at feltet vil produsere om lag 7,36 millioner kubikkmeter gass per dag, noe som utgjør 45.000 fat oljeekvivalenter per dag (foe/d).

Bilde

Tove Stuhr Sjøblom, direktør for Statoils utviklings- og produksjonsvirksomhet I Storbritannia og Irland

– Vi er svært glade for at produksjonen har startet på Corrib. Den vil være et viktig tillegg til Statoils internasjonale produksjonsportefølje, sier Tove Stuhr Sjøblom, direktør for Statoils utviklings- og produksjonsvirksomhet i Storbritannia og Irland.

– Det har vært flere utfordringer for operatøren og partnerne som måtte løses på vegen mot denne viktige milepælen. Prosjektet har gitt mange lokale jobber i utbyggingsfasen, og vi er trygge på at prosjektet også vil bidra positivt lokalt og nasjonalt i driftsfasen, med hensyn til verdiskaping og energisikkerhet, sier Sjøblom.

Corrib-utbyggingen omfatter et havbunnsanlegg og en rørledning som fører gassen fra havbunnsbrønnene til land i nærheten av landsbyen Glengad. Derifra blir den ført videre gjennom rørledning til en gassbehandlingsterminal som ligger om lag ni kilometer fra kysten. Gassen behandles på terminalen før den sendes videre til det irske gassnettet, som levererer den til gassforbrukerne i Irland.

Corrib-prosjektet er et samarbeid mellom Shell E&P Ireland Limited (45 prosent), Statoil Exploration Ireland Limited (36,5 prosent) og Vermilion Energy Ireland Limited (18,5 prosent). Shell E&P Ireland Limited er operatør i prosjektet.

 Fakta:
  • Corrib gassfelt ligger 83 kilometer utenfor vestkysten av Mayo-regionen i Irland. 
  • Feltet ble funnet i 1996, og feltutbyggingen ble godkjent i 2001.
  • På toppnivå har Corrib potensial til å dekke inntil 60 prosent av Irlands gassbehov.
  • Over 6.000 personer har arbeidet med utbyggingen av Corrib-feltet.
  • Corrib-feltet vil gi 175 faste jobber i de neste 15-20 årene.