Askeladden søker lykken på Gullfaks

4. april 2018 13:44 CEST
CatJ_Askeladden_Gullfaks_Foto_Skansi_Offshore_16-9.jpg

Den nye oppjekkbare CAT J-riggen Askeladden startet 26. mars operasjonene på Gullfaks-feltet. Nå skal riggen skaffe ny produksjon fra gamle brønner, og lete etter nye verdier.

Askeladden er kjøpt av Gullfaks-lisensen for å drive med produksjons- og leteboring på Gullfaks Satellitter. Riggen har gjennomgått flere måneder med værventing både på vei fra verftet i Sør-Korea, og som følge av vinterværet i Norge. 19. februar kom den på plass på feltet og 5. mars ble beina plantet i bakken ved undervanns brønnramme.

- Sikkerhet går først; vi starter ikke operasjonene før vi er komfortable med at det kan gjøres sikkert og trygt. Ventetiden har blir brukt til modning av nye prospekter og trening av personell, sier Gunnar Nakken, områdedirektør i Drift Vest.

- Gullfaks har vært og er fortsatt et lovende område, flere letebrønner er planlagt boret de neste årene, i kombinasjon med produksjonsboring. Vi planlegger for lang levetid utover 2030 på Gullfaks, Askeladden blir et viktig verktøy for fortsatt høy verdiskapning fra feltet, fortsetter Nakken.

Gunnar Nakken
Gunnar Nakken
(Foto: Arne Reidar Mortensen)

Den nye oppjekkbare CAT J-riggen Askeladden startet 26. mars operasjonene på Gullfaks-feltet.

Plugging først
Nå starter arbeidet med plugging av to brønner før de vil gjenbruke brønnene, såkalt slissegjenvinning, og bore til nye brønnmål. Den andre brønnen vil i tillegg få et sidesteg til Rimfaks Lomvi-prospektet på 4200 meters dyp, der de vil lete etter nye forekomster av hydrokarboner.

Det er foreløpig lagt inn 11 brønner på planen for de første to årene med drift, men riggen er tatt inn for et langsiktig behov. Det jobbes kontinuerlig med utarbeidelse av nye planer etter 2020. Borekontraktør KCA Deutag ble tildelt en 8-årig kontrakt.

Bygget for effektivitet
- Dette er en veldig spennende rigg som er godt tilrettelagt for en digitalisert fremtid, og kan ta i bruk det meste som måtte komme av ny teknologi. Riggen har en undervanns-utblåsningsventil, noe som ikke er vanlig på oppjekkbare rigger. Det gjør den til en veldig god arbeidsplattform for effektivisering av arbeidet, og vi blir mindre sårbare for venting på vær. Nå blir utfordringen å utnytte værvinduene godt, og unngå flytting av riggen i vintersesongen, sier Carlos Kauffmann, boreoperasjonsleder for Askeladden.

Carlos_Kauffmann_foto_Statoil_100x100.jpg
Carlos Kauffmann

25. februar startet søsterriggen Askepott boringen på et nytt felt, Oseberg Vestflanken 2. Oppstarten på Gullfaks markerer dermed at begge de to nybyggene som blir referert til som «superriggene» nå er i operasjon for Statoil og partnere.

Relatert side