Statoil kjøper eierandel og blir operatør for en lisens på brasiliansk sokkel som omfatter en betydelig del av pre-salt-oljefunnet Carcará

29. juli 2016 | Sist endret 25. november 2016 10:17 CET
Plattformen Peregrino A
The Peregrino A platform offshore Brazil. (Photo: Øyvind Hagen)

Statoil ASA (OSE:STL, NYSE:STO) og Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (“Petrobras”) (BVMF: PETR4, NYSE:PBR) har inngått avtale om at Statoil skal kjøpe Petrobras’ eierandel på 66 prosent i lisens BM-S-8 i det svært produktive Santos-bassenget utenfor kysten av Brasil. Kjøpet omfatter en betydelig del av oljefunnet Carcará, et av de største funnene i verden de siste årene.

Carcará ble funnet i 2012 i den samme geologiske trenden som det nærliggende Lula-feltet og Libra-området. Det er et funn i verdensklasse med olje av høy kvalitet på omkring 30° API i tillegg til gass i et tykt reservoar med svært gode egenskaper. Funnet strekker seg over både BM-S-8 og et utildelt område mot nord som forventes å inngå i en lisensrunde i 2017.

Statoil er godt posisjonert for operatørskap for et framtidig unitisert Carcará-felt, og lisensrunden vil gi selskapet mulighet til ytterligere å styrke sin posisjon i feltet. Statoil anslår de utvinnbare volumene i BM-S-8-lisensen til mellom 700 og 1.300 millioner fat oljeekvivalenter. 

Konsernsjef Eldar Sætre
Konsernsjef Eldar Sætre

I tillegg til Carcará-funnet har BM-S-8 et letepotensial som kan potensielt kan øke ressursbasen betydelig.

Lisensen er i siste letefase med én gjenværende forpliktet brønn å bore innen 2018. 

“Gjennom dette kjøpet får vi tilgang til et funn i verdensklasse, og vi styrker vår posisjon i Brasil, som er et av Statoils kjerneområder med stor ressursbase og hvor vi kan utnytte vår teknologi og kompetanse til å skape verdier. Carcará-feltet vil øke vår internasjonale produksjon fra 2020-årene og framover betydelig. Vi utvikler en sterk brasiliansk virksomhet med en bred portefølje, betydelig produksjon, store letemuligheter, og et svært godt utgangspunkt for langsiktig verdiskapning og framtidig kontantstrøm, sier Statoils konsernsjef Eldar Sætre.

Den samlede kjøpesummen er 2,5 milliarder USD. Halvparten vil bli betalt ved sluttføring av transaksjonen, mens resten vil bli betalt når bestemte milepæler er nådd. Disse er delvis knyttet til lisenstildelingen, men hovedsakelig til framtidig unitisering av Carcará. Transaksjonen trer i kraft 1. juli 2016. Sluttføring av transaksjonen forutsetter at vanlige betingelser, blant annet godkjennelse fra partnerne og myndigheter, blir oppfylt.

Statoil og Petrobras diskuterer også et langsiktig strategisk samarbeid, konsentrert rundt Campos- og Espírito Santo-bassengene, samt nytt samarbeid innen gass- og teknologiprosjekter i Santos-bassenget.

Statoils eiendeler på brasiliansk sokkel

 

Sted

Eierandel

Status

Peregrino

Campos-bassenget

60% (operatør)

Produksjon på 100.000 fat per dag

Reserver på 300-600 millioner fat olje

Peregrino Fase II

Campos-bassenget

60 % (operatør)

Utbygging

Produksjon fra 2020 på ca. 60.000 fat per dag

Reserver på ~255 millioner fat olje

Lisens BM-C-33 omfatter Pão de Açúcar-, Gavea- og Seat-funnene

Campos-bassenget

35 %

Evaluering/utvikling

Omtrent 1 milliard fat o.e. utvinnbart

Åtte leteblokker

Espírito Santo-bassenget

Fire med Statoil som operatør, fire med Petrobras som operatør

Leting

Lisens BM-S-8 omfatter Carcará-funnet og flere leteprospekter

Santos-bassenget

66 % og operatør etter transaksjon

 

Ytterligere informasjon

Statoil vil gjennomføre en webcast og telefonkonferanse for analytikere og investorer kl.11:30 CEST. Detaljer for registrering vil bli lagt ut påwww.statoil.com

Investor relations 
Peter Hutton, direktør IR,
+44 7881 918 792 (mobil)

Morten Sven Johannessen, direktør IR i USA, +1 203 570 2524 (mobil)

Presse
Bård Glad Pedersen, informasjonsdirektør,
+47 918 01 791 (mobil)

Disse opplysningene er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Fakta:

Statoil har vært i Brasil siden 2001. I år er det fem år siden det Statoil-opererte Peregrino-feltet kom i drift. Produksjonsstart fra Peregrino Fase II planlegges i 2020, og i tredje kvartal 2016 forventer Statoil å overta operatørskapet for lisens BM-C-33 i Campos-bassenget, som omfatter Pão de Açúcar-funnet. Statoilhar også eierandeler i åtte lisenser i Espirito Santo-bassenget, der selskapet samarbeider med Petrobras, og forventer å bore sine første letebrønner i løpet av 2017. Statoil har bygd opp en solid lokal organisasjon der nesten 90 % av personalet er fra Brasil, og virksomheten har hittil skapt 1.000 arbeidsplasser. Tilføyelsen av BM-S-8 til Statoils brasilianske portefølje vil bidra til å sikre lønnsom vekst gjennom større driftsmessig fleksibilitet og effektivitet.