Samarbeider om slangeroboter til subsea-vedlikehold

18. april 2016 | Sist endret 25. november 2016 10:12 CET

Kongsberg Maritime og Statoil har signert en samarbeidsavtale med Eelume, et spin-off selskap fra NTNU, for å utvikle slangeroboter for subsea inspeksjon og vedlikehold.

NTNU og SINTEF har forsket på slangeroboter i mer enn 10 år. Eelume utvikler nå en disruptiv løsning for undervannsinspeksjon og -vedlikehold i form av svømmende slangeroboter.

Tanken er å la disse robotene utføre inspeksjons- og lettere intervensjonsarbeid på havbunnen, slik at man reduserer bruken av store og kostnadsdrivende fartøy. Med sin slangelignende form, gir den slanke og fleksible Eelume-roboten unike muligheter for å komme til på steder som er vanskelig tilgjengelige med dagens teknologi.

– Eelume er et godt eksempel på hvordan innovasjon og ny teknologi bidrar til å redusere kostnader. Istedenfor å bruke dyre båter på mindre jobber, utvikler vi nå denne teknologien som blir en slags selvgående vaktmester på havbunnen. Å støtte mindre selskap i å utvikle og bringe ny teknologi på markedet er en viktig del av vår forskningsportefølje, sier Elisabeth Birkeland Kvalheim, Statoils Chief technology officer.

Eelume-farkostene vil være permanent installert på havbunnen nær subsea installasjonene, og vil utføre inspeksjon og vedlikehold både rutinemessig og ved behov.

Elisabeth Birkeland Kvalheim (left) and Kristin Y. Pettersen
Statoil CTO Elisabeth Birkeland Kvalheim sjekker kvaliteten sammen med CEO Kristin Y. Pettersen i Eelume.

Systemet kan anvendes på både eksisterende og nye felt, og typiske anvendelser er visuell inspeksjon, rengjøring, og operering av ventiler. Slike oppgaver utgjør en stor del av dagens inspeksjons- og vedlikeholdsoperasjoner.

Utfyller hverandre

Styrken i samarbeidet ligger i de unike bidragene som hver av partene bringer til bordet. Eelume er startet av ledende akademikere fra NTNU, Kongsberg Maritime tilfører 25 års erfaring innen teknologiutvikling innen marin robotikk, og Statoil gir tilgang til offshore testing og kvalifisering.

Kombinert gir dette et unikt samarbeid med både gründerånd, industriell og teknologisk kompetanse og en krevende sluttbruker. Resultatet blir en robust utviklingsprosess fra ide til marked.

Unik kompetanse: – Med vår unike kompetanse innen slangerobotikk, er Eelume det første selskapet i verden som bringer disse fantastiske robotene over i en industriell setting.  Nå tar vi steget fra akademia og over i den kommersielle verden for å sikre Eelumes plass i det nye og og spennende subsea intervensjonslandskapet, sier Pål Liljebäck, CTO Eelume.

Perfekt eksempel: – Dette er et perfekt eksempel på hvordan NTNU AMOS kan bidra til at forskningsresultater blir anvendt gjennom nye oppstartsselskaper og samarbeid med internasjonalt ledende industriaktører. Eelume er allerede det femte spin-off selskapet fra forskere ved NTNU AMOS og det tredje siden 2013. SFF NTNU AMOS har viktig støtte fra NTNUs ledelse, Norges Forskningsråd, Statoil, DNV GL og SINTEF, sier Asgeir J. Sørensen, direktør, NTNU AMOS, Senter for autonome marine operasjoner og systemer. 

Effektiv kommersialisering: – Som største aksjonær og ansvarlig for forretningsutvikling i selskapet synes vi dette er perfekt samarbeid for å effektivt kunne kommersialisere NTNU teknologi og kompetanse. Støtten fra NTNU Discovery og Norges Forskningsråds FORNY program har vært avgjørende for å kunne nå denne milepælen, sier Anders Aune, head of TechTrans, NTNU Technology Transfer AS

Gyllen anledning: – Dette partnerskapet gir oss en gyllen anledning til å introdusere helt ny radikal teknologi til markedet - ikke bare på grunn av funksjonaliteten til Eelume-roboten, men måten den utfører jobben på,” sier Bjørn Jalving, Executive Vice President, Subsea Division i Kongsberg Maritime. “Dette er et nytt verktøy som vil gi store besparelser for operatører ved å introdusere nye måter å utføre rutinejobber på, samtidig som de kan unngå uventet nedetid ved å kunne rykke ut og løse problemet når nødvendig.”