Gjennomført kapitalnedsettelse i forbindelse med tilbakekjøp av aksjer

17. juli 2020 09:09 CEST | Sist endret 17. juli 2020 09:14 CEST

I tråd med formålet for tilbakekjøpsprogram som ble gjennomført av Equinor ASA (OSE: EQNR, NYSE: EQNR) i perioden 4. september 2019 til 4. februar 2020, vedtok den ordinære generalforsamlingen i Equinor ASA 14. mai 2020 at selskapets aksjekapital skal reduseres med NOK 202.433.780 fra NOK 8.346.653.047,50 til NOK 8.144.219.267,50, ved sletting eller innløsning av totalt 80.973.512 aksjer.

Kreditorfristen for kapitalnedsettelsen er utløpt og kapitalnedsettelsen ble gjennomført i Foretaksregisteret 16. juli 2020.

KONTAKTPERSONER

Investorrelasjoner
Peter Hutton, direktør for investorrelasjoner,
+44 7881 918 792