Statoil sluttfører salget av oljesandvirksomheten

31. januar 2017
Foto av Leismer-anlegget
Leismer-anlegget i Alberta, Canada. (Foto: Lawrence Sauter)

Statoil og Athabasca Oil Corporation (TSX: ATH) har sluttført sin tidligere kunngjorte transaksjon, der Statoil har solgt hele sin oljesandvirksomhet i den kanadiske provinsen Alberta til Athabasca.

Transaksjonen omfatter det produserende demonstrasjonsanlegget Leismer, og det ikke utbygde Corner-prosjektet, i tillegg til en rekke midtstrømkontrakter knyttet til Leismer-produksjonen.   

Statoil har mottatt 431 millioner CAD i kontanter (etter vanlige sluttføringsjusteringer), samt 100 millioner ordinære aksjer i Athabasca, noe som utgjør nærmere 20 prosent av selskapets aksjekapital.

Statoils aksjepost vil bli forvaltet som en finansiell investering. I tillegg vil inntil 250 millioner CAD bli betalt i en serie med betingede betalinger de neste fire årene, avhengig av produksjonsnivåer og rådende oljepriser.

Relatert side