Byggestart på stigerørs-plattformen til Johan Sverdrup

30. juni 2016 | Sist endret 25. november 2016 10:16 CET

Byggestart av stigerørsplattformen til Johan Sverdrup-feltet ble markert i dag på verftet til Samsung Heavy Industries i Sør-Korea.

Det var prosjektdirektør Kjetel Digre (fra høyre), prosjektleder for stigerørsplattformen og prosessplattformen Ståle Nordal og leder for Offshore Division i Samsung Heavy Industries Younsang Won som sto for den formelle markeringen av byggestarten i Sør-Korea i dag, 30. juni.

johan sverdrup project

– Vi er i gang med byggingen av stigerørsplattformen, og vi tar et viktig steg videre for å levere Johan Sverdrup-prosjektet i henhold til plan, sier prosjektdirektør for Johan Sverdrup Kjetel Digre.

Arbeidet med stigerørsplattformen til Johan Sverdrup startet allerede i januar 2015, da Aker Solutions fikk ansvaret for prosjektering og innkjøpsledelse for prosessplattformen og stigerørsplattformen til Johan Sverdrup.

Byggearbeidet på plattformen har vært i gang siden begynnelsen av juni 2016.

  • Statoil 40,0267% (operatør)
  • Lundin Norway 22,6%
  • Petoro 17,36%
  • Det norske oljeselskap 11,5733%
  • Maersk Oil 8,44%
johan sverdrup project
Kjetel Digre, prosjektdirektør

– Fra i dag vil Samsung Heavy Industries få stadig større ansvar for å sikre at stigerørsplattformen blir bygget uten HMS-hendelser, og at plattformen blir levert i henhold til plan og kost. Vi har en ambisiøs prosjektplan for Johan Sverdrup, og vi er avhengig av at Samsung og de over 100 leverandørene som skal levere utstyr til stigerørsplattformen og prosessplattformen leverer med kvalitet og presisjon, sier Kjetel Digre.

Stigerørsplattformen spiller en helt sentral rolle på feltsenteret. Det er fra denne Johan Sverdrup-feltet vil få strøm fra land til å opprettholde drift i over 50 år. Fra plattformen vil oljen og gassen fra det enorme Johan Sverdrup-reservoaret bli eksportert til land, til Kårstø (gass) og til Mongstad (olje).

Stigerørsplattformen representerer også framtiden til Johan Sverdrup-feltet.

johan sverdrup project

– Vi bygger Johan Sverdrup med 40 års erfaring fra norsk sokkel. Vi vet at gjennom hardt arbeid hver dag klarer vi å øke olje- og gassutvinningen og forlenge levetiden på feltene våre. I løpet av de 50 årene Johan Sverdrup skal produsere, vil innovasjon og ny teknologi gi nye muligheter. Derfor har vi for første gang i et offshoreprosjekt satt av over 2500 kvadratmeter med ledig dekkplass. Denne plassen kan vi bruke på utstyr og teknologi som kan øke utvinningen og forlenge levetiden på Johan Sverdrup, sier Digre.

Det ledige området vil bli brukt til å realisere tiltak for økt utvinning og innfasing av framtidige faser av Johan Sverdrup-utbyggingen, og eventuelt andre framtidige funn på Utsirahøyden.

Stigerørsplattformen er den største av de fire plattformene som utgjør Johan Sverdrup feltsenter. Plattformen er 124 meter lang, 28 meter bred og 42 meter høy. Den vil veie til sammen 23 000 tonn.

Byggingen av prosessplattformen (P1) til Johan Sverdrup vil starte i løpet av juli 2016.

Relaterte nyheter