Statoil tildeler kontrakt for Turret Mooring System på Johan Castberg.

7. desember 2017 07:58 CET
Illustrasjon av produksjonsskipet Johan Castberg

Statoil har signert kontrakt med SBM Offshore for levering av Turret (dreieskiven) med forankringssystem på det flytende produksjonsskipet som skal operere på Johan Castberg-feltet. Kontrakten er en utøvelse av en opsjon i forbindelse med inngåelse av FEED-kontrakt med samme selskap.

- Dette er en spesialisert leveranse som et fåtall internasjonale aktører har kompetanse til å levere. Vi ser fram til å fortsette det gode samarbeidet vi har hatt med SBM Offshore gjennom foregående faser i prosjektet, for å få til en sikker og effektiv leveranse av Turret- og forankringssystemet, sier Torger Rød, direktør for prosjekter i Statoil. En turret er forbindelsen mellom havbunnen og produksjonsskipet, og holder skipet forankret.

Torger Rød
Torger Rød, direktør for prosjekter i Statoil. (Foto: Ole Jørgen Bratland)

Statoil leverte plan for utbygging og drift for Johan Castberg til norske myndigheter tidligere denne denne uken. Alle kontrakter har forbehold om endelig myndighetsgodkjennelse av PUD.

Investeringskostnadene for Johan Castberg blir ca 49 milliarder kroner. Forventede utvinnbare ressurser er anslått til 450 – 650 millioner fat oljeekvivalenter. Dette gjør Johan Castberg-prosjektet til det største offshore olje og gassprosjektet i verden som er besluttet utbygget i 2017. Planlagt oppstart for feltet er 2022.

Partnerskapet i Johan Castberg består av Statoil (Operatør 50%), Eni (30%) og Petoro (20%).

  • Feltet bygges ut med et produksjonsskip og en omfattende subseautbygging, med totalt 30 brønner fordelt på 10 bunnrammer og to satelittstrukturer.
  • Utbyggingskostnadene for Johan Castberg er anslått til ca. 49 milliarder kroner. Nasjonal sysselsetting under utbygging er anslått til i underkant av 47.000 årsverk og i underkant av 1800 av disse vil komme i Nord-Norge.
  • Johan Castberg-prosjektet vil utgjøre en betydelig del av investeringsnivået på norsk sokkel 2018-2022.
  • Statoil utreder sammen med de andre operatørene av oljeforekomster i Barentshavet, mulighetene for å finne en lønnsom oljeterminal-løsning på Veidnes.

Relaterte sider: