Valg til Statoils styre

17. mars 2016 | Sist endret 25. november 2016 10:12 CET

Bedriftsforsamlingen i Statoil ASA (OSE:STL, NYSE:STO) har i møte 17. mars 2016 valgt Jeroen van der Veer som nytt styremedlem.

Jeroen van der Veer var konsernsjef i det internasjonale olje- og gasselskapet Royal Dutch Shell Plc (Shell) i perioden 2004 til 2009, da han gikk av med pensjon. Van der Veer fortsatte deretter som medlem av styret i Shell frem til 2013. Han begynte i Shell i 1971, og har erfaring innenfor alle deler av selskapets virksomhet. Van der Veer er blant annet styreleder i ING Bank NV og Royal Philips Electronics og styremedlem i Boskalis Westminster Groep NV, og har betydelig kompetanse innen eierstyring og selskapsledelse (corporate governance).

Valget er gjort med virkning fra 18. mars 2016 og fram til det ordinære valget av aksjonærvalgte medlemmer til styret i 2017. Jeroen van der Veer ble valgt i henhold til valgkomiteens innstilling.

Kontaktpersoner:

  • Olaug Svarva, leder av valgkomiteen
  • Forespørsler formidles gjennom informasjonsdirektør i Statoil, Bård Glad Pedersen, +47 918 01 791 

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12