Equinor med ny tidsplan for Rosebank-prosjektet

4. juni 2019 10:00 CEST
Bilde av Equinors kontorbygg i Aberdeen

Equinor og partnerne bekreftet i dag en ny tidsplan for Rosebank-prosjektet på britisk sokkel. Etter at Rosebank-lisensene ble forlenget med tre år av britiske olje- og gassmyndigheter, planlegges en endelig investeringsbeslutning for Rosebank innen mai 2022.

- Sammen med våre partnere Suncor and Siccar Point satser vi fullt på å realisere denne utbyggingen, som det er knyttet store forventninger til, sier Hedda Felin, direktør for Equinors offshore-virksomhet i Storbritannia og Irland.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Bilde av Hedda Felin
Hedda Felin, direktør for Equinors offshore-virksomhet i Storbritannia og Irland. (Foto: Øivind Haug)

- Vi mener at det kan skapes mer verdi i Rosebank, inkludert muligheter for å redusere utbyggingskostnaden. Det er likehetstrekk med andre nyere prosjekter i Equinors portefølje, som Johan Castberg og Bay du Nord, der vi har gjort betydelige forbedringer i utformingen av løsninger, spesielt i hvordan vi prosjekterer og planlegger nye utbygginger i værharde områder, men også gjennom bruk av digitalisering.

- Vi ser at forbedringer i konsept- og planleggingsfasen også vil støtte opp under en effektiv gjennomføring av prosjektet, sier Felin videre.

Det er opprettet et prosjektteam for Rosebank, og teknisk og strategisk arbeid og undersøkelser er i gang.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Portrett av Torgrim Reitan
Torgrim Reitan, konserndirektør for Utvikling og produksjon internasjonalt. (Foto: Ole Jørgen Bratland)

- Equinor skaper betydelig verdi i Storbritannia gjennom en bred energiportefølje. På oppstrømssiden har vi Mariner-feltet, som snart settes i produksjon, og nå Rosebank, ett av de største uutviklede funnene på britisk sokkel. Sammen med vår store havvindportefølje og våre olje- og gassleveranser, styrker dette vår posisjon som en viktig energipartner for Storbritannia, sier Torgrim Reitan, konserndirektør for Utvikling og produksjons internasjonalt i Equinor.

En forlengelse på tre år er gitt for lisens P1026, P1191 og P1272.

Rosebank-feltet ble funnet i 2004 og ligger om lag 130 km nordvest for Shetland på rundt 1.110 meters dyp.

Equinor er operatør for og har 40 % eierandel i Rosebank-prosjektet. De andre partnerne er Suncor Energy (40 %) og Siccar Point Energy (20 %).

  • Equinor er største leverandør av olje og gass til Storbritannia. Equinors gassforsyninger møter mer enn 25 % av etterspørselen i Storbritannia, nok til å varme opp, eller levere strøm til 8 millioner britiske hjem og bedrifter hvert år. 
  • Havvindparkene (Sheringham Shoal, Dudgeon og Hywind Scotland), som Equinor er operatør for, leverer til sammen elektrisitet til 650.000 britiske hjem. Hywind Scotland er den første flytende havvindparken i verden og er knyttet opp mot Batwind, verdens første batteri for havvind. 
  • Equinor bygger nå ut Mariner, ett av de største oppstrømsinvesteringene i Storbritannia de siste årene – en bruttoinvestering på mer enn 4,5 milliarder pund.
  • Equinor er ett av de mest aktive leteselskapene i Storbritannia, med fem letebrønner i 2019. 
  • Equinor, sammen med partneren SSE, bygger ut havvindprosjektet Dogger Bank, som har potensial til å møte om lag 10 % av Storbritannias samlede elektrisitetsbehov. Fullt utbygd blir den en av de største havvindparkene i verden.