Brann på «Scarabeo 5»

22. november 2016 | Sist endret 25. november 2016 10:20 CET

Tirsdag 22. november kl. 17.30 varslet boreriggen Scarabeo 5 om brann i et maskinrom. Det er 106 personer om bord, alle er gjort rede for og ingen er meldt skadet. Det pågår brannslukking om bord på riggen, som ligger ved Njord-feltet i Norskehavet.

Den offentlige redningstjenesten og myndighetene er varslet om situasjonen.

Statoils beredskapsorganisasjon er mønstret og ressurser mobiliseres nå for å bidra i håndteringen av hendelsen.

Personell uten beredskapsoppgaver er mønstret ved livbåtstasjonene og det forberedes nå å evakuere disse med helikopter.

Boreriggen Scarabeo 5
Boreriggen Scarabeo 5. (Foto: Saipem)

«Scarabeo 5» ligger for tiden på Njord-feltet. Det pågikk ikke boreoperasjoner da hendelsen inntraff. Det er ikke andre installasjoner på Njord-feltet for tiden. Det er et beredskapsfartøy på feltet og flere er på vei.

«Scarabeo 5» er en borerigg som opereres av Saipem Norwegian Branch (Saipem).

Oppdateringer vil bli publisert på våre nettsider og via vår nyhetstjeneste.

Pårørende kan ringe 800 500 20 for mer informasjon.. 

Relaterte sider