Brann på «Scarabeo 5» slukket

22. november 2016 | Sist endret 25. november 2016 10:20 CET

Tirsdag 22. november kl. 17.30 varslet boreriggen «Scarabeo 5» om brann i et maskinrom. Rundt klokken 20.30 var brannen meldt slukket og skadestedet under kontroll.

Det var 106 personer om bord da hendelsen inntraff, alle er gjort rede for og ingen er meldt alvorlig skadet. En person sendes til land for legesjekk.

33 personer er fraktet av riggen med helikopter. 14 av disse ble flydd til en nærliggende installasjon  og 19 i land til Kristiansund.

Det er 73 personer igjen om bord på «Scarabeo 5» og det planlegges per nå ikke å flytte flere fra riggen. Det jobbes nå med å normalisere situasjonen på riggen.

«Scarabeo 5» ligger for tiden på Njord-feltet i Norskehavet. Det pågikk ikke boreoperasjoner da hendelsen inntraff. Riggen har to maskinrom og i alt åtte motorer.

Beredskapsfartøyene Ocean Response og Troms Sirius bistod boreriggen under hendelsen. Tre helikoptre har vært i aksjon i forbindelser med hendelsen.

Det er ikke andre installasjoner på Njord-feltet for tiden.

Statoils 2. og 3. linje beredskapsorganisasjon er mønstret for å bidra i håndteringen av hendelsen. 

Relaterte sider