Resultat for fjerde kvartal 2016

7. februar 2017 | Sist endret 8. februar 2017 10:37 CET
Troll A-plattformen
Troll A-plattformen

Statoil rapporterer et justert driftsresultat på 1,664 milliarder USD og et negativt IFRS driftsresultat på 1,897 milliarder USD i fjerde kvartal 2016. IFRS-resultatet var negativt med 2,785 milliarder USD.

Resultatene i fjerde kvartal var kjennetegnet av:

 • Solide resultater fra norsk sokkel; høy produksjonsregularitet og det laveste kostnadsnivået på ti år 
 • Sterke resultater fra trading- og markedsføringsvirksomheten
 • Negative resultater fra det internasjonale segmentet; påvirket av kostnadsførte letebrønner og høy vedlikeholdsaktivitet
 • Kostnadsforbedringer på 3,2 milliarder USD, 700 millioner USD over målet
 • Solid kontantstrøm; positiv med om lag 900 millioner USD etter skattebetalinger, utbytte og organiske investeringer
 • Høye nedskrivninger; hovedsakelig som følge av reduserte langsiktige prisforutsetninger 

- I dagens marked leverte vi solide finansielle resultater fra vår norske virksomhet og fra trading- og markedsføringsvirksomheten. Resultatet var påvirket av det negative resultatet fra den internasjonale virksomheten som skyldtes kostnadsføring av letebrønner, høy vedlikeholdsaktivitet og nedskrivninger. I kvartalet leverte vi sterk produksjon og solid operasjonell drift på tvers av alle segmenter, sier konsernsjef i Statoil ASA, Eldar Sætre.

- God effekt fra forbedringsprogrammet vårt ga årlige besparelser på 700 millioner dollar over målet på 2,5 milliarder dollar. Dette er varige forbedringer, og vi sikter mot ytterligere 1 milliard dollar i besparelser i 2017, sier Sætre.

CEO Eldar Sætre
CEO Eldar Sætre

Justert driftsresultat var 1,664 milliarder USD i fjerde kvartal, en nedgang på 6 % fra 1,778 milliarder USD i samme periode i 2015. I kvartalet har vi kostnadsført letebrønner som var balanseført i tidligere perioder med til sammen 260 millioner USD. Lavere europeiske gasspriser bidro også til reduksjonen. Høyere væskepriser, sterke leveranser fra forbedringsprogrammet og solid drift bidro positivt til resultatene. Driftsresultatet var negativt med 1,897 milliarder USD i fjerde kvartal, sammenlignet med et positivt resultat på 152 millioner USD i samme periode i 2015. Resultatet var påvirket av netto nedskrivninger på 2,3 milliarder USD, hovedsakelig som følge av reduserte langsiktige prisforutsetninger.

Justert driftsresultat etter skatt var negativt med 40 millioner USD i fjerde kvartal, en nedgang fra et positivt resultat på 185 millioner USD i samme periode i fjor.

Statoil leverte en egenproduksjon på 2,095 millioner fat oljeekvivalenter (foe) per dag i fjerde kvartal, sammenlignet med 2,046 millioner foe per dag i samme periode i 2015. Økningen skyldtes hovedsakelig opptrapping av produksjonen på nye felt og solid drift. Korrigert for salg av eiendeler, var den underliggende produksjonsveksten 2 % i fjerde kvartal sammenlignet med samme kvartal året før.

Ved utgangen av 2016 hadde Statoil fullført 23 letebrønner. De justerte letekostnadene i kvartalet var 607 millioner USD, en økning fra 490 millioner USD i fjerde kvartal 2015.

I 2016 var kontantstrøm fra driften 10,7 milliarder USD etter betalte skatter, sammenlignet med 12,3 milliarder USD året før. Organiske investeringer ble redusert til 10,1 milliarder USD i 2016 som følge av forbedringsprogrammet og god kapitaldisiplin. Gjeldsgraden var 35,6 % ved utgangen av året. I fjerde kvartal var gjeldsgraden påvirket av nedskrivninger, valutaeffekter, økning av arbeidskapital for å oppnå høyere marginer, samt kjøp av BM-S-8-lisensen i Brasil.

For året 2016 som helhet var driftsresultatet i henhold til IFRS 80 millioner USD og justert driftsresultat var 4,070 milliarder USD. IFRS-resultatet for året var negativt med 2,902 milliarder USD.

Styret vil foreslå for generalforsamlingen at det for fjerde kvartal 2016 opprettholdes et utbytte på 0,2201 USD per aksje, samt å fortsette ordningen med utbytteaksjer der aksjonærene kan velge mellom å motta utbytte i kontanter eller i nyutstedte aksjer i Statoil med en rabatt på 5 %.

Gjennomsnittlig frekvens for alvorlige hendelser (SIF) var 0,8 for de siste 12 månedene fram til utgangen av 2016, sammenlignet med 0,6 året før. Statoil har presentert granskingsrapporter etter alvorlige hendelser i kvartalet og igangsatt tiltak for å forbedre sikkerhetsresultatene.

Kapitalmarkedsoppdatering

Statoil presenterer i dag sin strategi for økt verdiskaping fra en attraktiv prosjektportefølje. Tre prioriteringer vektlegges:

 • Investere i neste generasjons prosjektportefølje med radikalt forbedrede balansepriser
 • Opprettholde finansiell kapasitet; med finansiering av prosjekter og positiv kontantstrøm med en pris på 50 dollar per foe i 2017
 • Realisere strategien om høy verdiskapning og lave karbonutslipp

Statoil har forbedret gjennomsnittlige balansepris for neste generasjons prosjektportefølje med planlagt oppstart før 2022, til 27 USD per foe. Porteføljen har en gjennomsnittlig internrente på 25 %, forutsatt en oljepris på 70 dollar per foe. Utvinnbare ressurser fra denne porteføljen er 3,2 milliarder foe, og vil gi verdifulle fat og styrket kontantstrøm. I 2017 vil Statoil realisere ytterligere kostnadsforbedringer på 1 milliard USD i tillegg til de allerede oppnådde 3,2 milliarder USD.

“Vi har forbedret vår kostnadsbase, styrket våre prosjekter, og fortsetter jakten på nye forbedringer. Vi har finansiell kapasitet, og er klare for å investere i neste generasjons prosjektportefølje med radikalt forbedrede balansepriser. Med en strategi for høy verdiskapning og lave karbonutslipp, er Statoil godt posisjonert for enda større verdiskaping, sier Sætre.

Statoil har fastsatt klare prinsipper for utvikling av en distinkt og konkurransedyktig portefølje. Statoil skal utvikle langsiktig verdi på norsk sokkel, styrke sin posisjon i kjerneområder og utvikle nye vekstmuligheter internasjonalt, samt styrke verdiskapningen i markedsførings- og midtstrømsvirksomheten. Statoil er en av verdens mest karboneffektive produsenter av olje og gass og vi skal styrke dette konkurransefortrinnet ytterligere. I tillegg er Statoil i ferd med å etablere en betydelig industriell posisjon innen fornybar energi og lavkarbonløsninger, som potensielt kan utgjøre omkring 15-20 % av investeringene innen 2030.

Videre kunngjør Statoil sine oppdaterte framtidsutsikter for 2017-2020:

 • Statoil skal gjøre organiske investeringer på om lag 11 milliarder USD i 2017
 • Statoil anslår en produksjonsvekst på 4-5 % til 2017 fra rebasert produksjonsnivå i 2016, og en årlig organisk produksjonsvekst på om lag 3 % fra 2016 til 2020
 • Letevirksomheten i 2017 vil være på om lag 1,5 milliarder USD
Kontaktpersoner  
Investor relations Mobil
Peter Hutton, direktør IR +44 7881 918 792 
Morten Sven Johannessen, vice president Investor Relations North America  +12035702524 
Presse  
Bård Glad Pedersen, informasjonsdirektør +47 918 01 791